வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

காட்டும் 1-25 of 122 விளம்பரங்கள்

மாலபே உள் மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

19,051 கி.மீ

கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 125,000

42 நிமிடங்கள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Suzuki SX 2003
Suzuki SX 2003

38,000 கி.மீ

கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 85,000

1 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Hero Pleasure 2017
Hero Pleasure 2017

8,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 60,000

1 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - TVS BDQ=Apache 150 2016
TVS BDQ=Apache 150 2016

27,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 65,000

2 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Yamaha Ray 2014
Yamaha Ray 2014

26,000 கி.மீ

கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 150,000

11 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Kawasaki D TRACKER 2014
Kawasaki D TRACKER 2014

34,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 600,000

11 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Honda XR /CH 140 2012
Honda XR /CH 140 2012

19,500 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 475,000

11 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Honda CD200 1989
Honda CD200 1989

664 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 665,000

11 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Honda chaly 1982
Honda chaly 1982

700 கி.மீ

கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 25,000

12 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Bajaj BAB=Pulsar 135 2013
Bajaj BAB=Pulsar 135 2013

33,900 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 25,000

12 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Bajaj BDV Pulsar NS 150 2016
Bajaj BDV Pulsar NS 150 2016

21,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 65,000

12 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Honda CD 185 Road Master 1974
Honda CD 185 Road Master 1974

10,000 கி.மீ

கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 235,000

12 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Bajaj pulsar 135 LS 2018
Bajaj pulsar 135 LS 2018

2,000 கி.மீ

கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 250,000

14 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Hero BDC Pleasure 2016
Hero BDC Pleasure 2016

12,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 35,000

14 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - TVS BEO=Zest 2017
TVS BEO=Zest 2017

12,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 60,000

14 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Honda BEQ=Navi 2017
Honda BEQ=Navi 2017

12,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 145,000

14 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Bajaj BCV CT100 2015
Bajaj BCV CT100 2015

12,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 45,000

14 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Honda HET dio 2016
Honda HET dio 2016

21,990 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 175,000

15 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - TVS Apache 160 2016
TVS Apache 160 2016

11,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 85,000

15 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Yamaha DT175 2000
Yamaha DT175 2000

10,000 கி.மீ

கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 80,000

15 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Bajaj G-PULSAR 200RS-R 2018
Bajaj G-PULSAR 200RS-R 2018

0 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 197,020

17 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Bajaj G-PULSAR 200NS-W 2018
Bajaj G-PULSAR 200NS-W 2018

0 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 138,070

17 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Bajaj G-PULSAR 200NS-R 2018
Bajaj G-PULSAR 200NS-R 2018

0 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 138,070

17 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Bajaj G-PULSAR-200NS-B 2018
Bajaj G-PULSAR-200NS-B 2018

0 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 138,070

17 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-கொழும்பு - Bajaj G-PULSAR 160NS-W 2018
Bajaj G-PULSAR 160NS-W 2018

0 கி.மீ

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 118,990

17 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்