காட்டும் 1-25 of 49 விளம்பரங்கள்

குருவிட உள் சொத்து

நிலம்-இரத்தினபுரி - Tea Land for sale in kuruwita
Tea Land for sale in kuruwita

16.0 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 28,500,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land For Sale - Erathna
Land For Sale - Erathna

120.0 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 2,800,000 மொத்த

3 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Exclusive Land In Parakaduwa lot No 34
Exclusive Land In Parakaduwa lot No 34

10.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,260,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Exclusive land In Parakaduwa Lot no 32
Exclusive land In Parakaduwa Lot no 32

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,200,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Exclusive Land in Parakaduwa lot No 30
Exclusive Land in Parakaduwa lot No 30

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,100,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Exclusive Land In Parakaduwa Lot no 29
Exclusive Land In Parakaduwa Lot no 29

10.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,155,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Exclusive Land in Parakaduwa Lot No 28
Exclusive Land in Parakaduwa Lot No 28

10.75 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,182,500 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Exclusive Land In Parakaduwa Lot No 26
Exclusive Land In Parakaduwa Lot No 26

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,100,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Exclusive Land In Parakaduwa Lot no 25
Exclusive Land In Parakaduwa Lot no 25

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,200,000 மொத்த

4 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Best Land In Parakaduwa Lot No 33
Best Land In Parakaduwa Lot No 33

10.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,260,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Best Land In Parakaduwa Lot No 32
Best Land In Parakaduwa Lot No 32

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,200,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Best Land In Parakaduwa Lot No 31
Best Land In Parakaduwa Lot No 31

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,100,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Best Land In Parakaduwa Lot No 30
Best Land In Parakaduwa Lot No 30

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,100,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Best Land In Parakaduwa Lot No 29
Best Land In Parakaduwa Lot No 29

10.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,155,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land In Parakaduwa Lot No 28
Land In Parakaduwa Lot No 28

10.75 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,182,500 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Best Land In Parakaduwa Lot No 27
Best Land In Parakaduwa Lot No 27

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,100,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Best Land In Parakaduwa Lot No 26
Best Land In Parakaduwa Lot No 26

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,100,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land In Parakaduwa Lot No 25
Land In Parakaduwa Lot No 25

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,200,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Best Land In Parakaduwa Lot No 09
Best Land In Parakaduwa Lot No 09

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 950,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land In Parakaduwa Lot No 03
Land In Parakaduwa Lot No 03

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 1,200,000 மொத்த

8 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for sale in Kuruwita
Land for sale in Kuruwita

11.5 பேர்ச்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 280,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

10 நாள்
வீடுகள்-இரத்தினபுரி - House for Sale in Kuruwita
House for Sale in Kuruwita

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

இரத்தினபுரி, வீடுகள்

ரூ 1,700,000

13 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Land for sale in Kuruwita
Land for sale in Kuruwita

25.0 ஏக்கர்

இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 55,000,000 மொத்த

14 நாள்
வீடுகள்-இரத்தினபுரி - House For Sale - Kuruwita
House For Sale - Kuruwita

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

இரத்தினபுரி, வீடுகள்

ரூ 7,500,000

14 நாள்
நிலம்-இரத்தினபுரி - Best Land In Parakaduwa Lot No 02
Best Land In Parakaduwa Lot No 02

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்இரத்தினபுரி, நிலம்

ரூ 720,000 மொத்த

14 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்