காட்டும் 1-25 of 26 விளம்பரங்கள்

குருணாகலை உள் வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Spa Therapist - Ireland
Spa Therapist - Ireland

The Breeze Spa Ireland

ரூ 240,000 மாதத்துக்கு

குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

முதல் விளம்பரம்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Security Guard (Male) - Dubai
Security Guard (Male) - Dubai

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 116,340 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

37 நிமிடங்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Spa Therapist - Ireland
Spa Therapist - Ireland

The Breeze Spa Ireland

ரூ 240,000 மாதத்துக்கு

குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

7 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - House Maid - Singapore
House Maid - Singapore

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 55,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Waiters - Malaysia
Waiters - Malaysia

Aruna Travels PVT LTD

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

12 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Pharmacist Helper(Female) - Malaysia
Pharmacist Helper(Female) - Malaysia

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 40,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

18 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Mechanic (A Grade) - Qatar
Mechanic (A Grade) - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 147,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

24 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - CCTV Operator - Qatar
CCTV Operator - Qatar

AL AKEEM ENTERPRISES

ரூ 86,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

29 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Cleaner - Qatar
Cleaner - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 46,200 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

34 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Light Vehicle Mechanic - Qatar
Light Vehicle Mechanic - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 92,400 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

34 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - J.C.B. OPERATOR -Qatar
J.C.B. OPERATOR -Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 75,600 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

34 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Pharmacy helper malaysia
Pharmacy helper malaysia

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 48,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

34 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Auto Spray Painter - Qatar
Auto Spray Painter - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 67,200 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

38 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Excavator Operator - Qatar
Excavator Operator - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 75,600 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

38 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Heavy Duty Driver - Qatar
Heavy Duty Driver - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 84,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

38 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Light Vehicle Driver - Qatar
Light Vehicle Driver - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 67,200 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

38 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Car Washer - Dubai
Car Washer - Dubai

AL AKEEM ENTERPRISES

ரூ 34,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

39 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Pharmacist - Malaysia
Pharmacist - Malaysia

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 48,000 வருடத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

41 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Security Guard - UAE
Security Guard - UAE

AL AKEEM ENTERPRISES

ரூ 107,600 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

41 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Receptionist - Qatar
Receptionist - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 100,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

42 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Taxi Driver - Qatar
Taxi Driver - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 95,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

43 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Company Driver - Qatar
Company Driver - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 100,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

45 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Security Gard - Qatar
Security Gard - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 80,000 வருடத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

46 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Light Vehicle Airport Driver - Qatar
Light Vehicle Airport Driver - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 80,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

46 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Taxi Driver- Qatar
Taxi Driver- Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 70,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

47 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-குருணாகலை - Housemaid - Hong Kong
Housemaid - Hong Kong

Intent Foreign Employment Agecy

ரூ 86,500 மாதத்துக்கு

குருணாகலை, வெளிநாட்டு வேலைகள்

52 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்