வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
வர்த்தகக் குறி
yamaha
இன்னொன்றை சேர்
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

காட்டும் 1-25 of 50 விளம்பரங்கள்

குருணாகலை உள் Yamaha மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

40,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 180,000

1 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

4,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 160,000

1 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

32,914 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 215,000

2 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha Ray ZR NW.BFO.. 2017
Yamaha Ray ZR NW.BFO.. 2017

11,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 135,000

2 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha TW 2017
Yamaha TW 2017

11,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 300,000

4 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha DT 50 2014
Yamaha DT 50 2014

195 கி.மீ

அங்கத்துவம்குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 180,000

5 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ S Virsion 2 Fzs 2017
Yamaha FZ S Virsion 2 Fzs 2017

12,500 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 320,000

5 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha TW 225 2014
Yamaha TW 225 2014

29,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 445,000

5 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ 2009
Yamaha FZ 2009

35,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 170,000

6 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha Ray ZR . 2018
Yamaha Ray ZR . 2018

0 கி.மீ

அங்கத்துவம்குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 59,000

7 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ S WM 2011
Yamaha FZ S WM 2011

65,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 173,000

7 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ S FZ-S 2016
Yamaha FZ S FZ-S 2016

26,150 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 320,000

8 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha Fazer BAB 2012
Yamaha Fazer BAB 2012

35,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 175,000

8 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

21,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 275,000

11 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha Ray ZR 2015
Yamaha Ray ZR 2015

19,930 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 127,000

11 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

38,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 210,000

13 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ 2011
Yamaha FZ 2011

42,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 195,000

14 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ V2 2015
Yamaha FZ V2 2015

23,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 288,000

15 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha vox 2013
Yamaha vox 2013

14,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 132,000

17 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ s BEP 2016
Yamaha FZ s BEP 2016

27,980 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 315,000

19 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ S 150 2015
Yamaha FZ S 150 2015

30,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 115,000

19 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha TW Japan 2012
Yamaha TW Japan 2012

4,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 440,000

20 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha 2014 Edition
Yamaha 2014 Edition

38,000 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 380,000

20 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha TW 2012
Yamaha TW 2012

123,456 கி.மீ

குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 320,000

21 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-குருணாகலை - Yamaha FZ New S 2018
Yamaha FZ New S 2018

0 கி.மீ

அங்கத்துவம்குருணாகலை, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 116,000

23 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்