காட்டும் 1-25 of 41 விளம்பரங்கள்

குருணாகலை உள் விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Havester
Havester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,275,000

1 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - TAFE 45 D1
TAFE 45 D1

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 850,000

2 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Kubota Havester for sale
Kubota Havester for sale

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,350,000

5 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - GRASS CHOPPER
GRASS CHOPPER

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 58,000

5 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Danxia Grand V
Danxia Grand V

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 780,000

6 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Robin ey20
Robin ey20

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 35,000

11 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Hand Tractors
Hand Tractors

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 36,500

15 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Small hand Tractor
Small hand Tractor

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 58,000

15 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Kubota combine harvester
Kubota combine harvester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,200,000

16 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - boiled farm otochan
boiled farm otochan

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 85,000

16 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Water pump - robin
Water pump - robin

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 22,000

18 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Kubota Cultivator
Kubota Cultivator

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 45,000

20 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Grinding mills
Grinding mills

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 230,000

23 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Danxia King 3200 Harvester
Danxia King 3200 Harvester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 950,000

24 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - DN-XIA GOYANG KAPANA MACHINE
DN-XIA GOYANG KAPANA MACHINE

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 550,000

25 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Diesel water pump - yanmar
Diesel water pump - yanmar

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 70,000

28 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Kiri dowana yanthraya
Kiri dowana yanthraya

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 65,000

30 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Chip cutter Machine
Chip cutter Machine

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 95,000

31 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Milk Machine
Milk Machine

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 80,000

31 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Nagul
Nagul

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 95,000

31 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - kubota harvester DC 68
kubota harvester DC 68

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,200,000

32 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Green House Nets
Green House Nets

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 7,500

32 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Kubota DC 68
Kubota DC 68

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,200,000

33 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Mubota havester
Mubota havester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 610,000

34 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Mubota
Mubota

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 775,000

35 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்