காட்டும் 1-25 of 50 விளம்பரங்கள்

குருணாகலை உள் விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - AGROTEC COMBINE HAVESTER
AGROTEC COMBINE HAVESTER

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,600,000

1 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Mubota Havester
Mubota Havester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 475,000

1 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Disk nagul Indian
Disk nagul Indian

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 55,000

1 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Sunami CIC
Sunami CIC

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 150,000

2 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Combine Harvester
Combine Harvester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 400,000

3 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Kubota DC68g
Kubota DC68g

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,100,000

4 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Mubota Havester
Mubota Havester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 650,000

6 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Kubota harvester
Kubota harvester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,850,000

7 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Mubota Harvester
Mubota Harvester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 950,000

7 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Kubota harvester
Kubota harvester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,850,000

7 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Bikat mashima
Bikat mashima

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 225,000

7 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - D1 kohu kataraya
D1 kohu kataraya

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 85,000

9 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Agrotech Mubota for sale
Agrotech Mubota for sale

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 500,000

9 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Mubota Harvesters
Mubota Harvesters

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 230,000

11 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Agrotech CA 200
Agrotech CA 200

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 800,000

13 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Agrotech
Agrotech

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 350,000

14 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - kubota RT 140 tractor
kubota RT 140 tractor

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 82,000

15 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Combine harvester
Combine harvester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 550,000

15 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - coconut chip machine
coconut chip machine

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 95,000

16 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Havester
Havester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 975,000

19 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - CLAAS HAVESTER කොල මඩින යන්ත්‍රය
CLAAS HAVESTER කොල මඩින යන්ත්‍රය

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 3,650,000

20 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - MUBOTA harwester
MUBOTA harwester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 325,000

20 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Kubota Harvester
Kubota Harvester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,800,000

20 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Kubota Combine Harvester DC68
Kubota Combine Harvester DC68

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,000,000

20 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-குருணாகலை - Claas harvester
Claas harvester

குருணாகலை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,400,000

20 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்