காட்டும் 1-25 of 26 விளம்பரங்கள்

கொட்டாவ உள் மின்னணு முகப்பு

மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Brand new blender and grinder
Brand new blender and grinder

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 3,500

1 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Fridge
Fridge

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 10,500

2 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - UNIQUE -New RIKON RICE COOKERS!
UNIQUE -New RIKON RICE COOKERS!

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 3,250

5 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - UNIQUE -New Electric Jug Kettle!
UNIQUE -New Electric Jug Kettle!

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 1,650

5 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - UNIQUE -New PRESSURE COOKER!
UNIQUE -New PRESSURE COOKER!

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 3,500

5 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - UNIQUE -New STEAM IRON!
UNIQUE -New STEAM IRON!

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 1,550

5 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - UNIQUE -New KUNDHAN Stand Fan!
UNIQUE -New KUNDHAN Stand Fan!

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 4,150

5 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - LG Double Door Refrigerator
LG Double Door Refrigerator

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 25,000

7 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Sisil fridge
Sisil fridge

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 36,000

9 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Camy Vertical Sawarma Grill BBQ Kebab
Camy Vertical Sawarma Grill BBQ Kebab

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 10,650

20 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Brand new 2.8 L rice cooker
Brand new 2.8 L rice cooker

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 3,000

21 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Fridge
Fridge

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 25,000

22 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - LG micro wave oven
LG micro wave oven

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 5,000

24 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 50,000

24 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - 11 KG Wishing Machine
11 KG Wishing Machine

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 40,000

25 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Refrigerator
Refrigerator

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 50,000

27 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - 3 Ltr Electric Deep Fryer Sokany
3 Ltr Electric Deep Fryer Sokany

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 14,200

28 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Microwave
Microwave

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 18,000

29 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Haier deep freezer
Haier deep freezer

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 45,000

35 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Singer Washing machine
Singer Washing machine

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 35,000

38 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Electric Oven - Used
Electric Oven - Used

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 15,000

40 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Two door fridge
Two door fridge

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 8,000

41 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Refrigerator
Refrigerator

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 67,000

43 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - Washing Machine - (SISIL)
Washing Machine - (SISIL)

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 4,300

44 நாள்
மின்னணு முகப்பு-கொழும்பு - LG Washing Machine 10kg
LG Washing Machine 10kg

கொழும்பு, மின்னணு முகப்பு

ரூ 10,000

50 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்