வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

Engine capacity

-

காட்டும் 1-25 of 57 விளம்பரங்கள்

களனி உள் வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Isuzu FULL BODY 14.5 2014
Isuzu FULL BODY 14.5 2014

91,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 5,565,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Tata Ultra 812 - 17 Feet 2017
Tata Ultra 812 - 17 Feet 2017

26,000 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,500,000

முதல் விளம்பரம்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Isuzu ELF Freezer Truck 2012
Isuzu ELF Freezer Truck 2012

112,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,375,000

1 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Foton Lorry 2011
Foton Lorry 2011

65,000 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 625,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Mercedes-Benz MB 140D van 2000
Mercedes-Benz MB 140D van 2000

235,000 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,550,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Nissan venat 1994
Nissan venat 1994

77,381 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,900,000

2 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Mitsubishi delica L300 1984
Mitsubishi delica L300 1984

50,000 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 500,000

4 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Isuzu FREEZER 21 2014
Isuzu FREEZER 21 2014

127,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 4,785,000

4 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Eicher Starline Bus 2016
Eicher Starline Bus 2016

48,000 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,100,000

4 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Nissan Vanette 1994
Nissan Vanette 1994

240,000 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,000,000

5 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Toyota KR42 Townace Noah 2002
Toyota KR42 Townace Noah 2002

161,299 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,450,000

6 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Mitsubishi Rosa 1998
Mitsubishi Rosa 1998

350,000 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,900,000

6 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Nissan Vanette Truck 2014
Nissan Vanette Truck 2014

23,100 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,575,000

6 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Nissan Clipper NV100 2017
Nissan Clipper NV100 2017

9,200 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,690,000

6 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Mazda Titan (Isuzu Elf) 2014
Mazda Titan (Isuzu Elf) 2014

70,200 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,550,000

6 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Toyota Lite ace 1992
Toyota Lite ace 1992

210,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 1,790,000

6 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Suzuki Every DA17V 2016
Suzuki Every DA17V 2016

13,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,600,000

7 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Daihatsu Hijet Cruise 2015
Daihatsu Hijet Cruise 2015

31,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,750,000

8 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Toyota Hino Freezer 10.5 2010
Toyota Hino Freezer 10.5 2010

98,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,925,000

8 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Isuzu FREEZER 14.5 2015
Isuzu FREEZER 14.5 2015

84,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,895,000

9 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Daihatsu HIJET CRUZE 2016
Daihatsu HIJET CRUZE 2016

11,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,465,000

9 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Nissan Cherry Vannette 1985
Nissan Cherry Vannette 1985

235,000 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 715,000

9 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Toyota Dolphin 1997
Toyota Dolphin 1997

290,000 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 3,725,000

10 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Mazda Brawny 1994
Mazda Brawny 1994

220,000 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,295,000

11 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Suzuki every 2013
Suzuki every 2013

55,000 கி.மீ

கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,350,000

11 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Nissan Clipper NV100 2017
Nissan Clipper NV100 2017

9,350 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,700,000

12 நாள்
வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்-கம்பஹா - Suzuki Every DA17V 2016
Suzuki Every DA17V 2016

13,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேன்கள், பேருந்துகள் மற்றும் லொறிகள்

ரூ 2,650,000

13 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்