காட்டும் 1-25 of 33 விளம்பரங்கள்

களனி உள் வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIKVISION 2MP 24Hrs Colour Camera
HIKVISION 2MP 24Hrs Colour Camera

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 7,250

முதல் விளம்பரம்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D0T-IRPF
HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D0T-IRPF

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 3,400

முதல் விளம்பரம்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - LED Advertising Display 43''
LED Advertising Display 43''

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 175,000

1 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Wireless IP Camera Night Vision
Wireless IP Camera Night Vision

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 6,500

5 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Electrical Items
Electrical Items

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 12,000

12 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - LED ADVERTISING DISPLAY
LED ADVERTISING DISPLAY

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 175,000

20 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Photo copy machines Toshiba
Photo copy machines Toshiba

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 65,000

22 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Cash machine (pos system)
Cash machine (pos system)

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 135,000

28 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Flood Light
Flood Light

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 495

30 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE56F1T-IT1
HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE56F1T-IT1

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 6,200

34 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIIKVISION 4CH DVR DS-7104HGHI-F1
HIIKVISION 4CH DVR DS-7104HGHI-F1

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 6,500

34 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Konika colour machine
Konika colour machine

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 65,000

36 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - BNC Male Connector
BNC Male Connector

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 50

38 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - DVR Safe Box
DVR Safe Box

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 2,500

38 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - 2MP WIFI ROTATE CAMERA
2MP WIFI ROTATE CAMERA

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 7,500

39 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Seagate SkyHawk 1TB Hard drive
Seagate SkyHawk 1TB Hard drive

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 7,900

39 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIKVISION 2MP DS-2CE16D0T-WL5
HIKVISION 2MP DS-2CE16D0T-WL5

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 7,850

40 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL
HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 6,890

40 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIKVISION 2MP 24Hrs Colour Camera
HIKVISION 2MP 24Hrs Colour Camera

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 7,250

40 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D8T-IT
HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D8T-IT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 6,650

40 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE16F1T-IT
HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE16F1T-IT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 6,250

40 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIKVISION FINGER PRINT TIME ATTENDENCE
HIKVISION FINGER PRINT TIME ATTENDENCE

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 17,750

41 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Gold foilling machine
Gold foilling machine

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 350,000

41 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - A3 Laminating machine...
A3 Laminating machine...

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 15,500

42 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIKVISION FINGERPRINT TIME ATTENDANCE
HIKVISION FINGERPRINT TIME ATTENDANCE

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 18,800

45 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - UNV 4CH NVR Kit (H265)
UNV 4CH NVR Kit (H265)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 38,000

45 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D0T-IRPF
HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D0T-IRPF

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 3,400

45 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்