காட்டும் 1-17 of 17 விளம்பரங்கள்

களனி உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - POST HOLE DIGGERS
POST HOLE DIGGERS

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 300,000

10 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - LAWN MOWER
LAWN MOWER

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 245,000

15 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Reciprocating Mower
Reciprocating Mower

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 379,000

15 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Paradise Yoghurt
Paradise Yoghurt

கம்பஹா, உணவு

ரூ 23

20 நாள்
உணவு-கம்பஹா - White Rice
White Rice

கம்பஹா, உணவு

ரூ 77

26 நாள்
உணவு-கம்பஹா - White Rice
White Rice

கம்பஹா, உணவு

ரூ 77

26 நாள்
உணவு-கம்பஹா - Love Cake
Love Cake

கம்பஹா, உணவு

ரூ 1,350

37 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - TWO WHEEL TRACTOR ATTACHED GRASS CUTTER
TWO WHEEL TRACTOR ATTACHED GRASS CUTTER

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 120,000

38 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Grass Cutter
Grass Cutter

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 195,000

38 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - ROTAVATOR
ROTAVATOR

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 285,000

38 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - COMBINE HARVESTER - SINGLE THRESHER
COMBINE HARVESTER - SINGLE THRESHER

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,800,000

38 நாள்
உணவு-கம்பஹா - පොල් විකිනීමට ඇත
පොල් විකිනීමට ඇත

கம்பஹா, உணவு

ரூ 65

50 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Moringa plants
Moringa plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 75

50 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - RICE THREASHER (LOW PRICE)
RICE THREASHER (LOW PRICE)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 750,000

50 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Sarca Taipengenesis (Asoka)
Sarca Taipengenesis (Asoka)

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 5,000

50 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Ran Thambili/ King Coconut Plants
Ran Thambili/ King Coconut Plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,000

50 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Moringa plants
Moringa plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 80

57 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்