வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
Buy Now விளம்பரங்களை மட்டும் காட்டவும்
விலை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 35 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Incense sticks making machine(හදුන්කුරු)
Incense sticks making machine(හදුන්කුරු)

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 140,000

6 மணித்தியாளம்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Restaurants Item for sale
Restaurants Item for sale

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 550,000

10 மணித்தியாளம்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Offset Printing machines for sale
Offset Printing machines for sale

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,300,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Concrete Mixer Electric
Concrete Mixer Electric

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 60,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Wood sanding machine
Wood sanding machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,300,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - LDPE Shopping Bags Extruder
LDPE Shopping Bags Extruder

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 700,000

10 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - high pressure machine ql 280
high pressure machine ql 280

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 20,000

11 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Offset Printer Machine
Offset Printer Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,000,000

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Large sublimation printer & heat press
Large sublimation printer & heat press

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,700,000

14 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Compressure 90 airman
Compressure 90 airman

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 500,000

15 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Makita Cut Off
Makita Cut Off

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 20,000

18 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Bakery Items
Bakery Items

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 800,000

18 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Bitumen Sprayer
Bitumen Sprayer

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 800,000

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Arecanut peeling Machine ( Dry Crop)
Arecanut peeling Machine ( Dry Crop)

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 400,000

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Powerloom Machines
Powerloom Machines

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 200,000

23 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Chines cutter for sale
Chines cutter for sale

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 330,000

25 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Heidelberg offset printer machine
Heidelberg offset printer machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,550,000

28 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Hotel items
Hotel items

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 420,000

35 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Racing Brand Metering Device.
Racing Brand Metering Device.

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 180,000

36 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Electric light show case stainless steel
Electric light show case stainless steel

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 38,000

37 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Scale machine
Scale machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 120,000

42 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Fish Cutting Machine
Fish Cutting Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 550,000

42 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Roland Digital Printing Machinery
Roland Digital Printing Machinery

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,200,000

46 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Offset Plate Maker For Sale - Kandy
Offset Plate Maker For Sale - Kandy

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 300,000

46 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Chicken Display
Chicken Display

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 54,000

47 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்