காட்டும் 1-25 of 26 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Mixer concrete -Electric
Mixer concrete -Electric

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 60,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Catering Items & Accessories
Catering Items & Accessories

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 95,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Incense stick Machine
Incense stick Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 130,000

5 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Air Compressor
Air Compressor

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 600,000

7 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Plate Vibrator
Plate Vibrator

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 70,000

7 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - JUKI Single Needle Machine
JUKI Single Needle Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 110,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Stainless Steel Buffet Display Counter
Stainless Steel Buffet Display Counter

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 125,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Restaurant Equipment
Restaurant Equipment

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 395,000

11 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Compressor Airman PDS 655S
Compressor Airman PDS 655S

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,850,000

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Automatic dumpling machine
Automatic dumpling machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 650,000

20 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Heidelberg sbg cylinder
Heidelberg sbg cylinder

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,250,000

21 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - AIRMAN PDS 90 compressor
AIRMAN PDS 90 compressor

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 425,000

26 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - PNEUMATIC COMPONENTS
PNEUMATIC COMPONENTS

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,000

26 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Jewellery wire & sheet rolling machines
Jewellery wire & sheet rolling machines

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 150,000

33 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Woodmizer LT15 bandsaw
Woodmizer LT15 bandsaw

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 950,000

42 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Block gal machine Brick
Block gal machine Brick

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 995,000

44 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Buffet bellmore, Freezer & Table
Buffet bellmore, Freezer & Table

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 35,000

45 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Cement Block Making Machine
Cement Block Making Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 260,000

47 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Tile Cutter 24" CROWNMAN
Tile Cutter 24" CROWNMAN

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 3,950

50 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Rent-Airman PDS 125 Air Compressor
Rent-Airman PDS 125 Air Compressor

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 75,000

52 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Udaya Hammer Mill Machine
Udaya Hammer Mill Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 975,000

55 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Electric Concrete Mixer
Electric Concrete Mixer

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 55,000

56 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Benmari
Benmari

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 85,000

57 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Full complete machine
Full complete machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 165,000

59 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Bakery Equipment and Machinery
Bakery Equipment and Machinery

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 100,000

59 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்