வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
Buy Now விளம்பரங்களை மட்டும் காட்டவும்
விலை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 56 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Bakery Items
Bakery Items

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 310,000

1 மணித்தியாளம்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Gestetner Offset Machine
Gestetner Offset Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,000,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Kottu Plate
Kottu Plate

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 12,345

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Wood Working Machine
Wood Working Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 65,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - wheel alignment machine. 3D
wheel alignment machine. 3D

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 940,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Bekery /restaurant item for sale
Bekery /restaurant item for sale

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 290,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Cake Cupboard
Cake Cupboard

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 123

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Bottle Coolers
Bottle Coolers

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 265,000

5 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Deep Freezers
Deep Freezers

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 169,500

5 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Deep Freezers
Deep Freezers

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 105,000

5 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Vegitable racks
Vegitable racks

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 29,500

5 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Egg racks
Egg racks

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 29,500

5 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Paper cutter for sale
Paper cutter for sale

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 300,000

5 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Cold Room
Cold Room

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 450,000

11 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Mini Drill ( Carving Tool) INGCO BRAND
Mini Drill ( Carving Tool) INGCO BRAND

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 5,975

11 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Digital Printing Machine
Digital Printing Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,000,000

11 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - TWO DRYERS
TWO DRYERS

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 5,000,000

13 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Bending Machine
Bending Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 375,000

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Deep Freezer
Deep Freezer

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 65,000

18 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - WOOD MAIZER LT20 Hydralic
WOOD MAIZER LT20 Hydralic

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 4,750,000

21 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Compressor for Sale
Compressor for Sale

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 120,000

21 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Block gal machine
Block gal machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 85,000

23 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Supermarket buckets
Supermarket buckets

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,500

25 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Supermarket trolley
Supermarket trolley

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 12,500

25 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Hotel cutting tables
Hotel cutting tables

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 29,500

25 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்