வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
Buy Now விளம்பரங்களை மட்டும் காட்டவும்
விலை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 66 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Food Showcase
Food Showcase

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 12,345

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Box Showcase - Feet 3'
Box Showcase - Feet 3'

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 40,000

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Bend Showcase - Feet 3'
Bend Showcase - Feet 3'

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 50,000

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Grinding Maxing
Grinding Maxing

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 55,000

5 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Angle Grinder
Angle Grinder

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 3,499

7 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Ribon Mixer/Blender and Agitator with Tank
Ribon Mixer/Blender and Agitator with Tank

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 300,000

7 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Japanese Toku Concert Breaker and Jack Hammer Drill
Japanese Toku Concert Breaker and Jack Hammer Drill

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 250,000

8 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Block Gal Machine
Block Gal Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 82,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Compressor
Compressor

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 295,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Kottu Plate
Kottu Plate

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 12,345

10 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Brand New Shawarma Machine with Cabinet
Brand New Shawarma Machine with Cabinet

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 425,000

11 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Cash Counter - 2'
Cash Counter - 2'

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 35,000

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Bain Mary - Box 5'
Bain Mary - Box 5'

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 125,000

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Sink - 3'
Sink - 3'

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 35,000

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - High Presure Cooker - Single
High Presure Cooker - Single

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 35,000

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Corners - Box 5x5
Corners - Box 5x5

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 150,000

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Cake Cupboard - Feet 6' x 3'
Cake Cupboard - Feet 6' x 3'

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 60,000

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Bottle Coolers
Bottle Coolers

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 269,500

13 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Deep Freezers
Deep Freezers

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 169,500

13 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Vegitable racks
Vegitable racks

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 29,500

13 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Egg racks
Egg racks

அங்கத்துவம்கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 29,500

13 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Prescott Welding Machine Inverter
Prescott Welding Machine Inverter

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 13,999

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Mini Drill ( Carving Tool) INGCO BRAND
Mini Drill ( Carving Tool) INGCO BRAND

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 5,975

18 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Paper Cutter for printing
Paper Cutter for printing

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 750,000

20 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கண்டி - Ice Cream Kottu Machine
Ice Cream Kottu Machine

கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 30,000

21 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்