காட்டும் 1-25 of 42 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் பண்ணை விலங்குகள்

பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Kada quail farm
Kada quail farm

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 35

1 மணித்தியாளம்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Ducks
Ducks

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 4,500

2 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Saanen Goat
Saanen Goat

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 70,000

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Gam kukulan
Gam kukulan

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 900

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Pora kukul patau 11samaga kikile
Pora kukul patau 11samaga kikile

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 3,700

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Jersey cow
Jersey cow

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 65,000

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Goat jamunapari
Goat jamunapari

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 26,000

7 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Quail காடை
Quail காடை

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 140

8 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Japanese Quails
Japanese Quails

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 150

10 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Jamunapuri Female 3 month kids
Jamunapuri Female 3 month kids

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 20,000

12 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - County chicks
County chicks

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 155

12 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Saanen male goat
Saanen male goat

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 48,000

14 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - County chicks
County chicks

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 270

14 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Turkey
Turkey

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,250

15 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Sanan Male goat
Sanan Male goat

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 39,000

15 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Sanan Goats
Sanan Goats

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 210,000

17 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Saanen Studs
Saanen Studs

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,600

18 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - කුකුලන්
කුකුලන්

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 2,000

19 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Kalukum (turkey)
Kalukum (turkey)

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,100

21 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Cow..
Cow..

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 80,000

24 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Chicken
Chicken

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 2,500

25 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Sanan Male Goat
Sanan Male Goat

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 100,000

26 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Original bantam
Original bantam

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 2,500

27 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Gam kukul patau
Gam kukul patau

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 155

30 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Long trial
Long trial

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 5,900

31 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்