காட்டும் 1-25 of 53 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் பண்ணை விலங்குகள்

பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Jamunapary male goat
Jamunapary male goat

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 50,000

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Country chicks
Country chicks

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 230

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - වටුවන් quial
වටුවන් quial

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 30

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Sanaan Goats
Sanaan Goats

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 40,000

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Oeg bantam chicken
Oeg bantam chicken

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 7,000

4 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - MULTY KADA QUAIL FARM
MULTY KADA QUAIL FARM

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 35

4 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Jamunapari goats..
Jamunapari goats..

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 36,000

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Gam Kukulo Kikiliyo
Gam Kukulo Kikiliyo

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 900

9 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Kikiliyan
Kikiliyan

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 900

9 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Gam kukul patau
Gam kukul patau

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 90

9 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Sanan male hornless
Sanan male hornless

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 55,000

10 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Jamunapuri
Jamunapuri

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 120,000

11 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Jersey & Persian mixed breed Cattle
Jersey & Persian mixed breed Cattle

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 195,000

11 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - ගවයන්
ගවයන්

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 125,000

11 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - ජර්සි කිරි එළෙදන (Milking Cow) සහ පැටවා
ජර්සි කිරි එළෙදන (Milking Cow) සහ පැටවා

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 130,000

11 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Saanan Female Goat
Saanan Female Goat

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 50,000

15 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Kukulan
Kukulan

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 6,500

15 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Jamunapari goats
Jamunapari goats

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 55,000

16 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - 1 Saanen Female Goat
1 Saanen Female Goat

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 33,000

17 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Goat male ( Gameh eluvan )
Goat male ( Gameh eluvan )

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 115,000

17 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Farm pig
Farm pig

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 7,000

19 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Male Goats
Male Goats

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 40,000

19 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - JamunaPari Young Pair
JamunaPari Young Pair

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 31,500

21 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Female Goat
Female Goat

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 31,500

21 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-கண்டி - Sanan Goat
Sanan Goat

கண்டி, பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 17,000

21 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்