காட்டும் 1-25 of 30 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Old antique item
Old antique item

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 12,000

1 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Parani Nottu
Parani Nottu

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 350

5 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Antique brass "nambiliya"
Antique brass "nambiliya"

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 3,500

5 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Ceylon Old Coins
Ceylon Old Coins

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 100

6 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Old Coins
Old Coins

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 5,000

7 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Old England dish
Old England dish

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 1,000

7 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Valampuri
Valampuri

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 16,000

8 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - ANTIQUE BRASS COLLECTION
ANTIQUE BRASS COLLECTION

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 14,000

8 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Ceylon old coins collection
Ceylon old coins collection

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 7,000

10 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - 1952 valentines post card
1952 valentines post card

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,000,000

14 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Antique Lock
Antique Lock

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,000

15 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - VOC කාසි
VOC කාසි

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 50,000

16 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Ceylon 1939 Ten Rupee , Five Notes
Ceylon 1939 Ten Rupee , Five Notes

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 99,500

20 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Jayasooriya Art work
Jayasooriya Art work

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,000

21 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - කලා නිර්මාණ
කලා නිර්මාණ

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,000

21 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Coins
Coins

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 10,000

22 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Antique Plates
Antique Plates

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,500

23 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Grandfather Clock - teak
Grandfather Clock - teak

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 59,500

27 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Inscriptions of Ceylon Vol 1 Book
Inscriptions of Ceylon Vol 1 Book

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 300,000

29 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Antique items
Antique items

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 7,500

32 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - 1862 Seated Liberty Silver Doller
1862 Seated Liberty Silver Doller

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 40,000

35 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Old Coin
Old Coin

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 100,000

36 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - Sri Lanka Banknotes
Sri Lanka Banknotes

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 22,000

39 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - More than 200 years brass lamp sale
More than 200 years brass lamp sale

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 20,000

40 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கண்டி - 2 Cent Coins
2 Cent Coins

கண்டி, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 45,000

41 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்