காட்டும் 1-25 of 45 விளம்பரங்கள்

களுத்துறை உள் உணவு மற்றும் விவசாயம்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Vanda orchids
Vanda orchids

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,800

1 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-களுத்துறை - Kithul pany
Kithul pany

களுத்துறை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 600

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Begonia plants
Begonia plants

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

3 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - හයිඩ්‍රිඩ් ඕකීඩ් පැල
හයිඩ්‍රිඩ් ඕකීඩ් පැල

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

5 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - මිලියන් ෆලවර්ස්
මිලියන් ෆලවර්ස්

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

5 நாள்
உணவு-களுத்துறை - CASHEW NUTS
CASHEW NUTS

களுத்துறை, உணவு

ரூ 2,500

5 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Raw Turmeric
Raw Turmeric

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 180

9 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Clean Raw Turmeric
Clean Raw Turmeric

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 180

9 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-களுத்துறை - Coconut (malu pol)
Coconut (malu pol)

களுத்துறை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 72

11 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Tea pala
Tea pala

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 18

14 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Lucky Plant With Pot
Lucky Plant With Pot

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 3,800

16 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - ORCHIDS PLANT
ORCHIDS PLANT

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

17 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Bonsai tree
Bonsai tree

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 5,000

18 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-களுத்துறை - Cooking Oil (RBD Palm Olein)
Cooking Oil (RBD Palm Olein)

களுத்துறை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 5,350

19 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-களுத்துறை - Pure Bee Honey පිරිසිදු මී පැණි
Pure Bee Honey පිරිසිදු මී පැණි

களுத்துறை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 3,000

21 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - සැන්ඩ්‍රියානා
සැන්ඩ්‍රියානා

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,000

22 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Mahogani Plants
Mahogani Plants

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 50

24 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Bangkok Orchid Plants
Bangkok Orchid Plants

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 125

24 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Bamboo trees for sale
Bamboo trees for sale

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 170

26 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Orchid Plants
Orchid Plants

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 425

26 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Plan trees
Plan trees

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,000

26 நாள்
மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்-களுத்துறை - පොහොර
පොහොර

களுத்துறை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 100

26 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-களுத்துறை - Kubota AX60 Harvester
Kubota AX60 Harvester

களுத்துறை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,500,000

27 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-களுத்துறை - Anthurium Plants ඇන්තුරිඅම් පැල
Anthurium Plants ඇන්තුරිඅම් පැල

களுத்துறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 400

32 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-களுத்துறை - DN-XIA harvester
DN-XIA harvester

களுத்துறை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,550,000

32 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்