காட்டும் 1-24 of 24 விளம்பரங்கள்

களுத்துறை உள் கல்வி

இதர கல்வி-களுத்துறை - Improve your Spoken English via Skype
Improve your Spoken English via Skype

அங்கத்துவம்களுத்துறை, இதர கல்வி

ரூ 2,500

1 நாள்
இதர கல்வி-களுத்துறை - Research and writing assistance
Research and writing assistance

களுத்துறை, இதர கல்வி

ரூ 1,500

1 நாள்
இதர கல்வி-களுத்துறை - Follow Spoken English Online Course
Follow Spoken English Online Course

அங்கத்துவம்களுத்துறை, இதர கல்வி

ரூ 2,500

2 நாள்
இதர கல்வி-களுத்துறை - SPOKEN ENGLISH FOR ALL
SPOKEN ENGLISH FOR ALL

களுத்துறை, இதர கல்வி

ரூ 1,500

4 நாள்
இதர கல்வி-களுத்துறை - Online Spoken English Course By Mr.Nuwan
Online Spoken English Course By Mr.Nuwan

அங்கத்துவம்களுத்துறை, இதர கல்வி

ரூ 2,500

5 நாள்
இதர கல்வி-களுத்துறை - Visiting Spoken English in Kaluthara
Visiting Spoken English in Kaluthara

அங்கத்துவம்களுத்துறை, இதர கல்வி

ரூ 5,000

5 நாள்
Spoken English Course in Kaluthara

அங்கத்துவம்களுத்துறை, இதர கல்வி

ரூ 2,500

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-களுத்துறை - Individual English Class
Individual English Class

களுத்துறை, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-களுத்துறை - Tuition for Combined Maths A/L
Tuition for Combined Maths A/L

களுத்துறை, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

17 நாள்
Physics (English/Sinhala)

களுத்துறை, இதர கல்வி

ரூ 1,000

19 நாள்
இதர கல்வி-களுத்துறை - GUITAR KEYBOARD DRUMS OCTAPAD VOICE
GUITAR KEYBOARD DRUMS OCTAPAD VOICE

களுத்துறை, இதர கல்வி

ரூ 1,200

24 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-களுத்துறை - G.C.E. O/L Maths, home visit
G.C.E. O/L Maths, home visit

களுத்துறை, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

25 நாள்
English and ICT Tuition

களுத்துறை, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

26 நாள்
உயர் கல்வி-களுத்துறை - කළුතර දී මූලික පරිගණක පාඨමාලාව
කළුතර දී මූලික පරිගණක පාඨමාලාව

களுத்துறை, உயர் கல்வி

ரூ 6,000

27 நாள்
ICT (O/L)and (A/L)

களுத்துறை, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

31 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-களுத்துறை - COMBINED MATHS
COMBINED MATHS

களுத்துறை, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 800

32 நாள்
இதர கல்வி-களுத்துறை - STUDY IELTS ONLINE
STUDY IELTS ONLINE

களுத்துறை, இதர கல்வி

ரூ 500

34 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-களுத்துறை - Engineering Draughtsmanship Course
Engineering Draughtsmanship Course

களுத்துறை, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 20,000

35 நாள்
புத்தகங்கள்-களுத்துறை - English Books / Sceince valuble
English Books / Sceince valuble

களுத்துறை, புத்தகங்கள்

ரூ 1,000

45 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-களுத்துறை - AL ගිණුම්කරණය OL Commerce
AL ගිණුම්කරණය OL Commerce

களுத்துறை, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

46 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-களுத்துறை - Laptop repair training course
Laptop repair training course

களுத்துறை, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 5,000

49 நாள்
புத்தகங்கள்-களுத்துறை - Advaced level physics stream
Advaced level physics stream

களுத்துறை, புத்தகங்கள்

ரூ 5,000

53 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-களுத்துறை - English Medium Commerce
English Medium Commerce

களுத்துறை, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

53 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-களுத்துறை - ENGLISH TUTION - HOME VISIT
ENGLISH TUTION - HOME VISIT

களுத்துறை, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

208 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்