காட்டும் 1-25 of 37 விளம்பரங்கள்

களுத்துறை உள் கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Old coins
Old coins

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 50,000

6 மணித்தியாளம்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Karuwala bibel book
Karuwala bibel book

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 550,000

3 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Sea shell crafts
Sea shell crafts

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 200

5 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Brass antique jug
Brass antique jug

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 4,000

10 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Antique medicine scale
Antique medicine scale

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 4,500

10 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Old notes
Old notes

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 200

11 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Old picture frame
Old picture frame

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 7,500

11 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - 1935 වෙසක් සගරා
1935 වෙසක් සගරා

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 5,000

12 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Antique stone were
Antique stone were

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 5,000

13 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Ceramic Statue
Ceramic Statue

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 8,500

14 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Old smoking pipes
Old smoking pipes

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 13,500

16 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Killotaya
Killotaya

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 7,500

16 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Silver work brass pot
Silver work brass pot

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,750

16 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Lion killing stachu
Lion killing stachu

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 11,500

16 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Antique copper pot
Antique copper pot

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 9,500

22 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Antique wall clock
Antique wall clock

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 8,500

22 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Hand painting
Hand painting

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 6,500

22 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Old Notes
Old Notes

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 500

24 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Indian rs 100
Indian rs 100

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 250

24 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - old 2,5&10 cent coins
old 2,5&10 cent coins

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 150

24 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - 1870 queen 1 cent coin
1870 queen 1 cent coin

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 3,500

24 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - 1913 25 cent silver coin
1913 25 cent silver coin

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,500

24 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Voc coins
Voc coins

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 200

25 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - New Hand Painting
New Hand Painting

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 8,000

25 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-களுத்துறை - Antique Vacuum Tubes
Antique Vacuum Tubes

களுத்துறை, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 8,000

32 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்