காட்டும் 1-25 of 56 விளம்பரங்கள்

கடவத்த உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Dc12v 150w Solar Backup System
Dc12v 150w Solar Backup System

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 21,440

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 150w YINGLI solar panels
150w YINGLI solar panels

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 12,900

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC 12/24v 5A solar charge controller
DC 12/24v 5A solar charge controller

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,600

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 20W poly Solar Panel (Brand new)
20W poly Solar Panel (Brand new)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,000

6 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - New12v 150w yingli solar panel
New12v 150w yingli solar panel

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 12,900

7 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Dc12v 150w Solar Backup System
Dc12v 150w Solar Backup System

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 20,610

7 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 12/24V 20A Solar charge controller
12/24V 20A Solar charge controller

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,500

9 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - PWM solar power controller 30A
PWM solar power controller 30A

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 4,250

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC Solar Power Electricity
DC Solar Power Electricity

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 7,750

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC 12/24v 10A solar charge controller
DC 12/24v 10A solar charge controller

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,000

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Solar Power Controller 10A with Timer
Solar Power Controller 10A with Timer

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,500

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 30W Poly Solar Penel
30W Poly Solar Penel

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 4,000

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Denyo welding generator
Denyo welding generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 300,000

15 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Airman generator
Airman generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,700,000

15 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Yanmar Generator
Yanmar Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,300,000

15 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Yanmar generator
Yanmar generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 100,000

15 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Dc12v 100w Solar Backup System
Dc12v 100w Solar Backup System

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 18,210

16 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 40W Poly solar panel
40W Poly solar panel

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 5,000

17 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Solar Power Controller 5A With Timer
Solar Power Controller 5A With Timer

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,950

17 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 100W Yingli solar panel
100W Yingli solar panel

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 10,500

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 50W poly solar panel
50W poly solar panel

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 5,500

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT
5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 875,000

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - YINGLY Solar Panels
YINGLY Solar Panels

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 5,000

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - SOLAR ELECTRICITY PROJECTS
SOLAR ELECTRICITY PROJECTS

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 7,750

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 100W Solar Panel poly
100W Solar Panel poly

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 10,500

20 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்