காட்டும் 1-25 of 33 விளம்பரங்கள்

கடவத்த உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - SOLAR NET METER SYSTEM- 1kW.
SOLAR NET METER SYSTEM- 1kW.

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 255,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - SOLAR NET METER SYSTEM - 3kW.
SOLAR NET METER SYSTEM - 3kW.

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 560,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - SOLAR NET METER SYSTEM - 5kW.
SOLAR NET METER SYSTEM - 5kW.

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 850,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 265w. F - Solar Panels
265w. F - Solar Panels

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 18,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC Solar(CEB විදුලිය නැති ඔබ සදහා)
DC Solar(CEB විදුලිය නැති ඔබ සදහා)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 8,000

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 3kW.Solar Power Project
3kW.Solar Power Project

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 560,000

16 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 2kW.Solar Power project
2kW.Solar Power project

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 375,000

16 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 1kW Solar Power Project
1kW Solar Power Project

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 255,000

16 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC Solar -මසකට ඒකක 50 ක ඉතිරියක්(150w)
DC Solar -මසකට ඒකක 50 ක ඉතිරියක්(150w)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 50,000

22 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC Solar -මසකට ඒකක 30 ඉතිරියක් (100w)
DC Solar -මසකට ඒකක 30 ඉතිරියක් (100w)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 35,000

22 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC Solar Power Electricity -150w.
DC Solar Power Electricity -150w.

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 50,000

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC Solar Power Electricity -100w.
DC Solar Power Electricity -100w.

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 35,000

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC Solar Power Electricity - 70w.
DC Solar Power Electricity - 70w.

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 20,000

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC Solar Electricity -50w.
DC Solar Electricity -50w.

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 15,000

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Solar 12v Fan
Solar 12v Fan

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,900

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Solar panel Yingli 12V 70W
Solar panel Yingli 12V 70W

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 7,000

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 20A solar charge controller
20A solar charge controller

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,500

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 5A 12/24v solar charge controllers
5A 12/24v solar charge controllers

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,600

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 10A solar charge controller
10A solar charge controller

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,000

25 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC 12v 20w SOLAR PANELS
DC 12v 20w SOLAR PANELS

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,000

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC Solar Power Electricity
DC Solar Power Electricity

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 7,750

38 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - YIEGLI 12V 70w solar panel
YIEGLI 12V 70w solar panel

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 7,000

38 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC 12V SOLAR TIMER
DC 12V SOLAR TIMER

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,350

41 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC12v solar moving sencer
DC12v solar moving sencer

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 800

41 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT
5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 850,000

44 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்