காட்டும் 1-25 of 38 விளம்பரங்கள்

கடவத்த உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Dc12v solar backup system
Dc12v solar backup system

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 22,300

5 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC Solar Power Electricity
DC Solar Power Electricity

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 7,750

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT
5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 875,000

8 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - YINGLY Solar Panels
YINGLY Solar Panels

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 5,000

8 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - SOLAR ELECTRICITY PROJECTS
SOLAR ELECTRICITY PROJECTS

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 7,750

9 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Dc 12v moving sencer
Dc 12v moving sencer

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 800

9 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Dc 12v solar Timer
Dc 12v solar Timer

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,650

9 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - YINGLI 150W SOLAR PANELS
YINGLI 150W SOLAR PANELS

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 12,900

9 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 12/24V 30A solar charge controller
12/24V 30A solar charge controller

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,250

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 12/24V 20A solar charge controller
12/24V 20A solar charge controller

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,500

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 12/24V 10A solar charge controller
12/24V 10A solar charge controller

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,000

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 12/24V 5A solar charge controller
12/24V 5A solar charge controller

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,600

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 150w YINGLI SOLAR PANELS
150w YINGLI SOLAR PANELS

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 13,000

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 100w YINGLI SOLAR PANELS
100w YINGLI SOLAR PANELS

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 10,000

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 70w YINGLI SOLAR PANEL
70w YINGLI SOLAR PANEL

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 7,000

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 50w YINGLI SOLAR PANEL
50w YINGLI SOLAR PANEL

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 5,750

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC Solar Electricity System
DC Solar Electricity System

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 65,000

21 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DC 12v Yingli solar panels
DC 12v Yingli solar panels

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,000

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - YANMAR YDG200S Generator
YANMAR YDG200S Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 120,000

26 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - YANAMAR YW200CS welder Generator
YANAMAR YW200CS welder Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 300,000

27 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Generators | Yanmar 60kva
Generators | Yanmar 60kva

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,400,000

28 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - SDG150S-7B1 | AIRMAN Generator 150kva
SDG150S-7B1 | AIRMAN Generator 150kva

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,000,000

28 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Generator
Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 100,000

28 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Generator welder
Generator welder

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 300,000

28 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - AIRMAN PDS90S compressor
AIRMAN PDS90S compressor

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 450,000

28 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்