காட்டும் 1-25 of 52 விளம்பரங்கள்

யாழ்ப்பாணம் உள் பண்ணை விலங்குகள்

பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Male goat
Male goat

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 16,500

1 மணித்தியாளம்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Female goat
Female goat

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 16,000

1 மணித்தியாளம்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஆடுகள் விற்பனைக்கு
ஆடுகள் விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 5,600

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஊர்க்கோழிகள் விற்பனைக்கு
ஊர்க்கோழிகள் விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 560

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - பசு மாடு
பசு மாடு

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 16,000

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஜேர்சி பால் மாடு
ஜேர்சி பால் மாடு

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 120,000

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Jersey cows
Jersey cows

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 430,000

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Hen & Rooster
Hen & Rooster

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 4,500

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Kalappu cow 2
Kalappu cow 2

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 39,000

2 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Broiler Chicken
Broiler Chicken

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 300

2 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Nalla Inamanathu
Nalla Inamanathu

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 12,500

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Naatu koli
Naatu koli

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 550

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - கலப்பின ஆடு
கலப்பின ஆடு

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 27,000

6 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - கோழிக்குஞ்சு
கோழிக்குஞ்சு

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 300

7 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - GOATS
GOATS

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 36,000

7 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Male White Goat
Male White Goat

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 27,000

10 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - jersey female cow
jersey female cow

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 110,000

10 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஆட்டுக்கடா விற்பனைக்கு
ஆட்டுக்கடா விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 3,500

11 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Silky chick
Silky chick

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 2,200

13 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஊர் கன்னிபேடுகள் விற்பனைக்கு
ஊர் கன்னிபேடுகள் விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 750

14 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - வெள்ளடியன் குஞ்சுகள்
வெள்ளடியன் குஞ்சுகள்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,000

14 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - மணித்தாரா
மணித்தாரா

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,500

16 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஊர்க்கோழி
ஊர்க்கோழி

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 900

17 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - வெள்ளை செவி மடிந்த ஆடு.
வெள்ளை செவி மடிந்த ஆடு.

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 2,300

20 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - கிடாய் ஆடு
கிடாய் ஆடு

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 40,000

20 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்