காட்டும் 1-25 of 115 விளம்பரங்கள்

யாழ்ப்பாணம் உள் பண்ணை விலங்குகள்

பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Velladiyan
Velladiyan

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 2,000

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஜமுனாபாரி ஆடு
ஜமுனாபாரி ஆடு

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 48,000

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஊர்க் கோழிகள்
ஊர்க் கோழிகள்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 900

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - பசு மாடும் எட்டு மாத கன்றும்
பசு மாடும் எட்டு மாத கன்றும்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 147,000

2 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - சணல் ஆடு
சணல் ஆடு

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 35,000

2 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - யமுனாபாரி ஆடுகள்
யமுனாபாரி ஆடுகள்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 170,000

2 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - பசு மாடு
பசு மாடு

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 110,000

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - நல்ல இன ஊர்க். கோழி குஞ்சுகள்.
நல்ல இன ஊர்க். கோழி குஞ்சுகள்.

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 375

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Bantam
Bantam

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,500

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Jamunapari goats
Jamunapari goats

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 36,000

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Goats.....
Goats.....

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 20,000

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - kidai Aadu
kidai Aadu

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 37,000

4 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Cow....
Cow....

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 70,000

4 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Male Goat
Male Goat

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 115,000

4 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஜமுனாபாரி ஆடு
ஜமுனாபாரி ஆடு

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 28,000

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஆட்டு குட்டி
ஆட்டு குட்டி

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 25,500

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Velladiyan
Velladiyan

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 3,500

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Cow..
Cow..

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 60,000

6 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Jamunapari mixed goat
Jamunapari mixed goat

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 27,500

6 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Jamunapari goat
Jamunapari goat

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 35,000

7 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஊர்ச்சேவல்
ஊர்ச்சேவல்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 750

7 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Friesian cross cow
Friesian cross cow

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 130,000

8 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Muscovy duck
Muscovy duck

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 800

8 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - பன்றிகள் விற்பனைக்கு
பன்றிகள் விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 15,000

8 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Friesians Type hybrid cow for sale
Friesians Type hybrid cow for sale

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 45,000

9 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்