காட்டும் 1-25 of 98 விளம்பரங்கள்

யாழ்ப்பாணம் உள் பண்ணை விலங்குகள்

பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Farm hen
Farm hen

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 10,000

10 மணித்தியாளம்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Male goat
Male goat

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 3,900

10 மணித்தியாளம்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Jamunapari goats
Jamunapari goats

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 4,800

15 மணித்தியாளம்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Jamunapari goats
Jamunapari goats

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 4,800

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - வெள்ளடின் சண்டைக்கோழிகுஞ்சுகள்
வெள்ளடின் சண்டைக்கோழிகுஞ்சுகள்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,200

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - வெள்ளடியன் கோழி
வெள்ளடியன் கோழி

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 5,000

2 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Vaan koli
Vaan koli

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 8,000

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Broiler
Broiler

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 330

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Milk Cow
Milk Cow

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 180,000

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஆடும் கிடா குட்டியும்
ஆடும் கிடா குட்டியும்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 5,000

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஆடுகள்
ஆடுகள்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 9,600

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Country chikes
Country chikes

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 600

4 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஊர்ப் பேட்டுக் கோழிகள்
ஊர்ப் பேட்டுக் கோழிகள்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 900

4 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - koli.
koli.

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 220

4 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 26,000

4 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 3,600

4 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - கடாய் ஆடு
கடாய் ஆடு

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 28,000

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Country Chicks
Country Chicks

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 240

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Mascovy Duck
Mascovy Duck

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,000

6 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Velladiyan
Velladiyan

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 2,500

6 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - தாரா குஞ்சுகள்
தாரா குஞ்சுகள்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 500

6 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஊர் கோழி
ஊர் கோழி

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,000

7 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Bantam
Bantam

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 3,000

7 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Bantam chicks & Frizzle Pair
Bantam chicks & Frizzle Pair

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 800

7 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - இரண்டு கிடாய் குட்டிகள்
இரண்டு கிடாய் குட்டிகள்

அங்கத்துவம்யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 45,000

8 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்