காட்டும் 1-25 of 132 விளம்பரங்கள்

ஜா-எலை உள் வீடுகள்

வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Ja-Ela Lake City
House for Sale in Ja-Ela Lake City

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 17,000,000

முதல் விளம்பரம்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale Ja Ela
House for Sale Ja Ela

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 11,300,000

முதல் விளம்பரம்
வீடுகள்-கம்பஹா - Bn Completed House for Sale Ja Ela
Bn Completed House for Sale Ja Ela

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 6,800,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Ja-Ela Lake City
House for Sale in Ja-Ela Lake City

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 17,000,000

வீடுகள்-கம்பஹா - House for sale in Lake City Ja-ela
House for sale in Lake City Ja-ela

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 19,500,000

வீடுகள்-கம்பஹா - House for sale in Niwandama
House for sale in Niwandama

படுக்கை: 5, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,000,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Brand New House for Sale in Seeduwa
Brand New House for Sale in Seeduwa

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 11,500,000

வீடுகள்-கம்பஹா - 2 Story House for Sale Minuwangoda Road Ja-Ela
2 Story House for Sale Minuwangoda Road Ja-Ela

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 13,500,000

வீடுகள்-கம்பஹா - Newly built 2 story house in jaela town
Newly built 2 story house in jaela town

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 15,500,000

வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Kanuwana
House for Sale in Kanuwana

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 9,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Ja Ela
House for Sale in Ja Ela

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 18,500,000

1 நாள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Two Storied House in Ja- Ela
Two Storied House in Ja- Ela

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 23,000,000

2 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Single Story House for Sale in Ja-Ela
Single Story House for Sale in Ja-Ela

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 14,500,000

3 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Completed House for Sale in Niwandama
Completed House for Sale in Niwandama

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 5,200,000

3 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for sale Gampaha
House for sale Gampaha

படுக்கை: 4, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 9,500,000

4 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - 03 Bed Room Corner House in Nivasipura Ketugoda
03 Bed Room Corner House in Nivasipura Ketugoda

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 9,300,000

4 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Ja-Ela (ekala)
House for Sale in Ja-Ela (ekala)

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 6,200,000

4 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Ja-Ela
House for Sale in Ja-Ela

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 18,500,000

4 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Ekala
House for Sale in Ekala

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 11,000,000

5 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House For Sale In Ja-Ela, Niwasipura
House For Sale In Ja-Ela, Niwasipura

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 12,000,000

5 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - 2 Storey House for Sale in Ja Ela Kapuwaththa
2 Storey House for Sale in Ja Ela Kapuwaththa

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 10,500,000

6 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - Beautiful House for Sale - Nivasapura Ja-Ela
Beautiful House for Sale - Nivasapura Ja-Ela

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 10,500,000

6 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for sale - Kotugoda
House for sale - Kotugoda

படுக்கை: 5, குளியல்: 2

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 7,700,000

6 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for sale in Maeliya
House for sale in Maeliya

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 4,500,000

6 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Thudalla
House for Sale in Thudalla

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 4,500,000

8 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - New House for Sale - Ja Ela
New House for Sale - Ja Ela

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 19,000,000

8 நாட்கள்
வீடுகள்-கம்பஹா - House for Sale in Ja-Ela
House for Sale in Ja-Ela

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

கம்பஹா, வீடுகள்

ரூ 4,700,000

8 நாட்கள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்