காட்டும் 1-25 of 28 விளம்பரங்கள்

ஜா-எலை உள் வணிகம் மற்றும் கைத்தொழில்

உடல்நலப் பாதுகாப்பு, மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் அலுவலக பொருட்கள்-கம்பஹா - Power Wheel Chair
Power Wheel Chair

கம்பஹா, உடல்நலப் பாதுகாப்பு, மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் அலுவலக பொருட்கள்

ரூ 225,000

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Impact Drill 13 MM.
Impact Drill 13 MM.

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 8,415

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Angle Grinder AG-115
Angle Grinder AG-115

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 6,290

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Angle Grinder 100 M
Angle Grinder 100 M

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 4,335

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - MEN Angle grinder
MEN Angle grinder

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 5,950

1 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Quarry dust ( Gall kudu)
Quarry dust ( Gall kudu)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 8,000

2 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Concrete metal
Concrete metal

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 7,500

2 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Solid block stones
Solid block stones

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 38

2 நாள்
அலுவலக உபகரணங்கள், அலுவலக பொருட்கள் மற்றும் எழுதுபொருட்கள்-கம்பஹா - Birthaday Banners Stickers Print
Birthaday Banners Stickers Print

அங்கத்துவம்கம்பஹா, அலுவலக உபகரணங்கள், அலுவலக பொருட்கள் மற்றும் எழுதுபொருட்கள்

ரூ 50

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Generator - LISTER PLATTER
Generator - LISTER PLATTER

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 350,000

6 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Dulux Gloss Plus
Dulux Gloss Plus

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 999

8 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Kapararu Sand
Kapararu Sand

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 11,500

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Inverter welding plant
Inverter welding plant

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 26,500

11 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Ice Packet Machine
Ice Packet Machine

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 225,000

12 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Generator - 5kw single phase
Generator - 5kw single phase

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 135,000

16 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Steel square tube
Steel square tube

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 670

23 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Block Bricks Machine
Block Bricks Machine

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,400,000

26 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Roofing / Curving Machine
Roofing / Curving Machine

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,500,000

29 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Cool room....
Cool room....

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 200,000

31 நாள்
generator wanted

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

31 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Compressor with drilling rig
Compressor with drilling rig

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 5,800,000

33 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Diamond Disc & Turbo
Diamond Disc & Turbo

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 450

40 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Block stone ( 4 X 7 14 )
Block stone ( 4 X 7 14 )

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 38

44 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Interlock Bricks
Interlock Bricks

கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 30

46 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Roast chicken machine
Roast chicken machine

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 180,000

47 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்