காட்டும் 1-25 of 37 விளம்பரங்கள்

ஜா-எலை உள் வணிகம் மற்றும் கைத்தொழில்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Tube-well Machinery
Tube-well Machinery

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 4,600,000

முதல் விளம்பரம்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Best Block Stones ( 4 X 7 14)..
Best Block Stones ( 4 X 7 14)..

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 38

1 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Kapararu sand
Kapararu sand

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 12,000

2 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Hollow bricks
Hollow bricks

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 145

5 நாள்
சான்றுகள் மற்றும் தலைப்புகள்-கம்பஹா - Vehicle Permit Wanted
Vehicle Permit Wanted

கம்பஹா, சான்றுகள் மற்றும் தலைப்புகள்

ரூ 3,000,000

5 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - MELWA TMT BARS
MELWA TMT BARS

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 515

6 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - GI STEEL BOX BAR
GI STEEL BOX BAR

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 655

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Wacker _mikasa
Wacker _mikasa

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 115,000

6 நாள்
FL 4 Licences wanted

கம்பஹா, சான்றுகள் மற்றும் தலைப்புகள்

7 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Tube-well Machinery
Tube-well Machinery

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 4,600,000

7 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Vacuum Chamber Large
Vacuum Chamber Large

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,000,000

10 நாள்
Injection moulding machine 30g

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

11 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Best Block Stones ( 4 X 7 14)
Best Block Stones ( 4 X 7 14)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 38

12 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - ALL SIZE MELWA STEEL GI TUBES
ALL SIZE MELWA STEEL GI TUBES

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 978

12 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Sand for Sale in Jaela
Sand for Sale in Jaela

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 12,500

12 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Clay brick ( Gadol) for sale
Clay brick ( Gadol) for sale

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 12

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Roast Chicken Oven
Roast Chicken Oven

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 80,000

15 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Block Stones ( 4 X 7 14)
Block Stones ( 4 X 7 14)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 38

16 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - STEEL GI TUBE
STEEL GI TUBE

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,050

24 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - HORIZONTAL PACKING MACHINE
HORIZONTAL PACKING MACHINE

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,200,000

25 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Flexo printing machine
Flexo printing machine

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 3,000,000

27 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - CNC Milling VTC-16C
CNC Milling VTC-16C

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 500,000

32 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Chilli grinding machine
Chilli grinding machine

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 35,000

33 நாள்
பிற வணிக சேவைகள்-கம்பஹா - Software & Website development
Software & Website development

கம்பஹா, பிற வணிக சேவைகள்

ரூ 16,500

33 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Laundry Machines For Sale
Laundry Machines For Sale

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 250,000

34 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Dulux Gloss Plus
Dulux Gloss Plus

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 999

35 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்