காட்டும் 1-25 of 36 விளம்பரங்கள்

ஹோமாகம உள் கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique brass ornament
Antique brass ornament

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,500

1 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique copper pocket watch case.
Antique copper pocket watch case.

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,500

1 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique Knife Set
Antique Knife Set

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,500

1 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique wall clock
Antique wall clock

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 60,000

3 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique Scale
Antique Scale

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 5,500

3 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique fruit basket.
Antique fruit basket.

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 3,750

4 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - New Arcylic Painting
New Arcylic Painting

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 6,000

7 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - New Acrylic Painting (Texture)
New Acrylic Painting (Texture)

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 26,000

7 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - New Acrylic Painting (Texture)
New Acrylic Painting (Texture)

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 16,000

7 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Acrylic painting
Acrylic painting

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 24,500

8 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique Old Paper Money notes
Antique Old Paper Money notes

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 10,000

8 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique cart.
Antique cart.

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 11,000

15 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Acrylic Texture Painting
Acrylic Texture Painting

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 12,000

16 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Acrylic Abstract Painting (Texture)
Acrylic Abstract Painting (Texture)

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 8,000

20 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique kirigaruda Buddha statue.
Antique kirigaruda Buddha statue.

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 67,500

21 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - The foreign notes
The foreign notes

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 125

24 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Acrylic Paintings (Texture)
Acrylic Paintings (Texture)

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 4,000

31 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique item
Antique item

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,000

32 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique fruit basket.
Antique fruit basket.

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,500

32 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique cup.
Antique cup.

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 1,250

32 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique torch.
Antique torch.

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 1,750

34 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique sekkuwa.
Antique sekkuwa.

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 25,000

34 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique pankendeya.
Antique pankendeya.

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 2,500

37 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique ebony elephants
Antique ebony elephants

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 6,500

37 நாள்
கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்-கொழும்பு - Antique Kothavillapuwa.
Antique Kothavillapuwa.

கொழும்பு, கலை மற்றும் சேர்க்கைகள்

ரூ 12,500

37 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்