காட்டும் 1-20 of 20 விளம்பரங்கள்

கம்பஹா உள் விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Rotary harvester
Rotary harvester

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 80,000

4 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Mada wheel
Mada wheel

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 8,500

9 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Automated Garden watering system
Automated Garden watering system

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 12,000

20 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Wheel
Wheel

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 13,000

20 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - K700 Rotary
K700 Rotary

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 15,000

21 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - කොකු නගුල
කොකු නගුල

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 25,000

25 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Holland Rotary
Holland Rotary

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 210,000

29 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - CA 200 Harvester
CA 200 Harvester

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 650,000

33 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Garden shredder
Garden shredder

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 19,500

34 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - මඩ වීල්
මඩ වීල්

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 12,000

38 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Weed Mats
Weed Mats

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 10

45 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Weed Mats
Weed Mats

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 12

46 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Weed Mats
Weed Mats

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 8

46 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Weed Mats
Weed Mats

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 13

46 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Kubota harvester
Kubota harvester

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,650,000

48 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Rotary
Rotary

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 165,000

48 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - AGRO WORLD 200
AGRO WORLD 200

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 775,000

52 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - DN-XIA HARVESTER
DN-XIA HARVESTER

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,250,000

52 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Mubota Harvester
Mubota Harvester

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 240,000

55 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Rice mill
Rice mill

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 15,000

224 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்