காட்டும் 1-17 of 17 விளம்பரங்கள்

கம்பஹா உள் விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Water pump for farming
Water pump for farming

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 20,000

4 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - TWO WHEEL TRACTOR ATTACHED GRASS CUTTER
TWO WHEEL TRACTOR ATTACHED GRASS CUTTER

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 120,000

9 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Grass Cutter
Grass Cutter

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 195,000

9 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - ROTAVATOR
ROTAVATOR

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 285,000

9 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - COMBINE HARVESTER - SINGLE THRESHER
COMBINE HARVESTER - SINGLE THRESHER

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,800,000

9 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Engine moter
Engine moter

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 35,000

13 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Submercible Pump
Submercible Pump

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 20,000

15 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - CAGRI CA200
CAGRI CA200

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 610,000

20 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - RICE THREASHER (LOW PRICE)
RICE THREASHER (LOW PRICE)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 750,000

20 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Light tractor (සැහැල්ලු ට්‍රැක්ටරය)
Light tractor (සැහැල්ලු ට්‍රැක්ටරය)

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 250,000

21 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Coconut chip machine
Coconut chip machine

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 73,000

27 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Chaff cutter lak agro
Chaff cutter lak agro

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 85,000

34 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Laser Land Leveller (Brand New)
Laser Land Leveller (Brand New)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,395,000

34 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - DISC PLOUGHS
DISC PLOUGHS

அங்கத்துவம்கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 228,000

37 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Cfan Tractor wheel
Cfan Tractor wheel

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 8,000

47 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Water motor
Water motor

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 35,000

53 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-கம்பஹா - Kubota harvesters
Kubota harvesters

கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 260,000

55 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்