காட்டும் 1-25 of 115 விளம்பரங்கள்

கம்பஹா உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Canon EOS 6D DSLR For Rent
Canon EOS 6D DSLR For Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Wedding Photography
Wedding Photography

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 85,000

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Camera For Rent In Kandana
Camera For Rent In Kandana

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - LIVE BAND
LIVE BAND

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Canon 60D For Rent In Kandana
Canon 60D For Rent In Kandana

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Canon EF 24-105mm f/4L Lens For Rent
Canon EF 24-105mm f/4L Lens For Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,200

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - GoPro Hero 5 HD Action Cam For Rent
GoPro Hero 5 HD Action Cam For Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - DJ music & Lighting
DJ music & Lighting

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Nexcafe Machine for rent
Nexcafe Machine for rent

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

2 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Canon Nikon LED Video Lights For Rent
Canon Nikon LED Video Lights For Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

3 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - OSMO For Rent In Kandana
OSMO For Rent In Kandana

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

3 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Nikon D7000 DSLR camera for rent
Nikon D7000 DSLR camera for rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Projector for rent
Projector for rent

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - NIKON D3300 DSLR CAMERA FOR RENT
NIKON D3300 DSLR CAMERA FOR RENT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,500

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Photography / Video Service
Photography / Video Service

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Projector for rent
Projector for rent

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,500

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Wedding photography
Wedding photography

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,000

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Rechargable Batteries for Rent
Rechargable Batteries for Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 500

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Video Cameras For Rent HD 4K
Video Cameras For Rent HD 4K

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Canon Nikon DSLR Cameras For Rent
Canon Nikon DSLR Cameras For Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Projector for Rent
Projector for Rent

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Speed Lights for Rent
Speed Lights for Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Sony A6000 camera for Rent
Sony A6000 camera for Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,500

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Speaker System For rent
Speaker System For rent

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 4,000

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Flycam HD-3000 Video Stabilizer For Rent
Flycam HD-3000 Video Stabilizer For Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

11 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்