காட்டும் 1-25 of 122 விளம்பரங்கள்

கம்பஹா உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - FULL HD PROJECTOR FOR RENT (EPSON)
FULL HD PROJECTOR FOR RENT (EPSON)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - WEDDING CAKES PIECES
WEDDING CAKES PIECES

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 100

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Osmo Mobile 2 Gimbal For GoPro On Rent
Osmo Mobile 2 Gimbal For GoPro On Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,250

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Portable speker For Rent
Portable speker For Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,500

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - 4K UHD SMART TV FOR RENT
4K UHD SMART TV FOR RENT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

3 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Dj music +Lighting +Sound +Smoke machine
Dj music +Lighting +Sound +Smoke machine

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,500

3 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)
PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Dream Cakes By Yani
Dream Cakes By Yani

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Nikon AF-S DX 18-140mm VR Lens For Rent
Nikon AF-S DX 18-140mm VR Lens For Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,400

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - TV FOR RENT
TV FOR RENT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

6 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Canon 70-200mm F/2.8L IS II For Rent
Canon 70-200mm F/2.8L IS II For Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

7 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Theme party deco
Theme party deco

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

7 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - NIKON D5200 DSLR FOR RENT
NIKON D5200 DSLR FOR RENT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,250

7 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - PROJECTOR AND SCREEN RENT
PROJECTOR AND SCREEN RENT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,500

7 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - PROJECTOR RENT SERVICE
PROJECTOR RENT SERVICE

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

7 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Projector with Sounds for Rent
Projector with Sounds for Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 7,500

7 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Balloon decoration
Balloon decoration

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - LIVE BAND
LIVE BAND

கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,500

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Nikon AF-S 85mm f/1.8G Lens For Rent
Nikon AF-S 85mm f/1.8G Lens For Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - NIKON D5000 DSLR FOR RENT
NIKON D5000 DSLR FOR RENT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,250

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - NIKON D3100 CAMERA FOR RENT
NIKON D3100 CAMERA FOR RENT

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,250

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Projector for Rent (Montessori Concerts)
Projector for Rent (Montessori Concerts)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 7,500

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Projector For Rent Pre shoots
Projector For Rent Pre shoots

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - NIKON 70-300mm VR Lens for Rent
NIKON 70-300mm VR Lens for Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,500

13 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - Wedding Photography
Wedding Photography

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 65,000

13 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கம்பஹா - DSLR Nikon D7200 For Rent
DSLR Nikon D7200 For Rent

அங்கத்துவம்கம்பஹா, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

13 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்