வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 146 விளம்பரங்கள்

கம்பஹா உள் பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchid Pot Plants (ඕකිඩ් බදුන් පැල)
Orchid Pot Plants (ඕකිඩ් බදුන් පැල)

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 575

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Annasi pela
Annasi pela

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 15

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Lady Jane
Lady Jane

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 375

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Bangkok lily
Bangkok lily

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Benkok lily
Benkok lily

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Pineapple plants
Pineapple plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 17

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Nelum pela
Nelum pela

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,500

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Kapuru plants
Kapuru plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 250

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - වැන්ඩා මල් එන ලොකු ගස් අඩුවට
වැන්ඩා මල් එන ලොකු ගස් අඩුවට

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 900

3 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Ground orchid
Ground orchid

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 250

4 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Palm Trees
Palm Trees

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 550

4 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - orchid
orchid

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

5 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Bamboo plants
Bamboo plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 8,000

5 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Aglaonema
Aglaonema

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 125

5 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchid and Anthurium
Orchid and Anthurium

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 10,000

6 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Cactus Plants
Cactus Plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

6 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Shampain plants
Shampain plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 5,000

7 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - විසිතුරු පැල
විසිතුරු පැල

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 60

7 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Orchid Plants
Orchid Plants

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 130

8 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Pineapple plants
Pineapple plants

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 15

8 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Lucky plants (විශාල)
Lucky plants (විශාල)

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 5,000

8 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Pepper grains (gammiris)
Pepper grains (gammiris)

கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 650

9 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - විසිතුරු මල් පැල Fancy flower plants
විසිතුරු මල් පැල Fancy flower plants

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 40

9 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - විසිතුරු මල්පැල
විසිතුරු මල්පැල

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 25

9 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கம்பஹா - Cordyline plants
Cordyline plants

அங்கத்துவம்கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 125

9 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்