வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
வர்த்தகக் குறி
yamaha
இன்னொன்றை சேர்
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

காட்டும் 1-25 of 33 விளம்பரங்கள்

காலி உள் Yamaha மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Bajaj Pulsar 135 2016
Bajaj Pulsar 135 2016

50,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 185,000

முதல் விளம்பரம்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S BAD 2014
Yamaha FZ S BAD 2014

86,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 215,000

1 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

31,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 290,000

1 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S version 2.0 2016
Yamaha FZ S version 2.0 2016

8,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 330,000

5 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

44,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 260,000

5 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

15,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 265,000

7 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

40,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 245,000

10 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

10,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 100,000

13 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

75,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 358,000

13 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

30,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 155,000

14 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

16,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 340,000

17 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

2,550 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 207,500

19 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha Ray MotorBike 2014
Yamaha Ray MotorBike 2014

42,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 100,000

20 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 150cc 2010
Yamaha FZ S 150cc 2010

32,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 80,000

20 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S Version 2 2015
Yamaha FZ S Version 2 2015

33,600 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 325,000

22 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

22,796 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 268,000

26 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

20,600 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 290,000

28 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

29,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 290,000

31 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

23,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 315,000

32 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 1 st version 2014
Yamaha FZ S 1 st version 2014

30,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 310,000

32 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S FzS 2015
Yamaha FZ S FzS 2015

45,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 285,000

34 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2.0 2016
Yamaha FZ 2.0 2016

22,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 340,000

37 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ Version 2 2016
Yamaha FZ Version 2 2016

2,784 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 100,000

37 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha TTR 2000
Yamaha TTR 2000

40,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 180,000

40 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2013
Yamaha FZ 2013

25,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 185,000

41 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ Fz16 v2.0 2015
Yamaha FZ Fz16 v2.0 2015

29,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 285,000

42 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்