வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
வர்த்தகக் குறி
yamaha
இன்னொன்றை சேர்
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

காட்டும் 1-25 of 27 விளம்பரங்கள்

காலி உள் Yamaha மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

17,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 270,000

முதல் விளம்பரம்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2011
Yamaha FZ 2011

25,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 168,000

1 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

54,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 225,000

1 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 150 BAD 2014
Yamaha FZ S 150 BAD 2014

75,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 219,000

1 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

26,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 250,000

2 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

16,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 360,000

4 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 16 2011
Yamaha FZ 16 2011

60,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 162,000

4 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha DT 1991
Yamaha DT 1991

30,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 115,000

4 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

24,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 325,000

5 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

25,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 300,000

6 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha Libero 2006
Yamaha Libero 2006

46,100 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 45,000

6 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha TW 2015
Yamaha TW 2015

23,300 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 340,000

8 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

17,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 270,000

9 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha Fazer 2011
Yamaha Fazer 2011

54,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 175,000

10 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 16 2014
Yamaha FZ 16 2014

17,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 260,000

11 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha TTR Right 2011
Yamaha TTR Right 2011

35,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 320,000

12 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S SBFP2017 2017
Yamaha FZ S SBFP2017 2017

14,568 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 99,000

12 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha Fazer 2015
Yamaha Fazer 2015

13,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 350,000

13 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 16 2015
Yamaha FZ 16 2015

19,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 280,000

16 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2.0 2018
Yamaha FZ S 2.0 2018

7,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 95,000

17 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

40,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 270,000

22 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

23,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 305,000

24 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

16,300 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 200,000

27 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

33,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 178,000

31 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

36,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 235,000

33 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha Ray ZR 2016
Yamaha Ray ZR 2016

16,596 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 180,000

35 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்