வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
வர்த்தகக் குறி
yamaha
இன்னொன்றை சேர்
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

காட்டும் 1-25 of 29 விளம்பரங்கள்

காலி உள் Yamaha மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

27,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 325,000

2 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S BAD 2013
Yamaha FZ S BAD 2013

89,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 198,000

5 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S ! 2018
Yamaha FZ S ! 2018

8,333 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 150,000

5 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 16 2013
Yamaha FZ 16 2013

38,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 250,000

6 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S V2 BGJ 2018
Yamaha FZ S V2 BGJ 2018

8,962 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 85,000

8 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

10,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 325,000

10 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

26,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 275,000

10 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ V216 2016
Yamaha FZ V216 2016

31,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 65,000

10 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

31,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 125,000

10 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha Chappy 1987
Yamaha Chappy 1987

38,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 58,000

12 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 16 2014
Yamaha FZ 16 2014

30,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 217,000

14 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

9,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 200,000

14 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S V2 2018
Yamaha FZ S V2 2018

13,200 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 107,000

17 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

4,200 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 368,000

20 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S V2 2016
Yamaha FZ S V2 2016

20,250 கி.மீ

அங்கத்துவம்காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 87,000

21 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2007
Yamaha FZ 2007

21,439 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 850,000

27 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

24,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 230,000

27 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

60,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 185,000

29 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

12,700 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 175,000

30 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ Vamaha 2016
Yamaha FZ Vamaha 2016

15,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 325,000

35 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

67,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 245,000

40 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

32,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 320,000

43 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha TTR 250 2009
Yamaha TTR 250 2009

450 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 280,000

44 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ - 2017
Yamaha FZ - 2017

25,500 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 370,000

45 நாள்
மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்-காலி - Yamaha FZ 2010
Yamaha FZ 2010

96,000 கி.மீ

காலி, மோட்டார் வாகனம், ஸ்கூட்டர்கள்

ரூ 198,000

47 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்