வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
வாடகை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 34 விளம்பரங்கள்

காலி உள் விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday Bungalow in Galle
Holiday Bungalow in Galle

படுக்கை: 6, குளியல்: 5

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday Bungalow in Galle
Holiday Bungalow in Galle

படுக்கை: 6, குளியல்: 5

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 65,000 /இரவுக்கு

3 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - River front private villa in Galle
River front private villa in Galle

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 27,500 /இரவுக்கு

6 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday House In Galle City
Holiday House In Galle City

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,000 /இரவுக்கு

13 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Guest House In Hikkaduwa
Guest House In Hikkaduwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

14 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday Bungalow in Galle
Holiday Bungalow in Galle

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,500 /இரவுக்கு

15 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday House In Ahungalla
Holiday House In Ahungalla

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

15 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday Bungalow For Rent In Galle
Holiday Bungalow For Rent In Galle

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

16 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Peacock Villa - Galle
Peacock Villa - Galle

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 15,000 /இரவுக்கு

17 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Hotel in Unawatuna
Hotel in Unawatuna

படுக்கை: 10+, குளியல்: 10+

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,250 /இரவுக்கு

18 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Rooms in Unawatuna
Rooms in Unawatuna

படுக்கை: 6, குளியல்: 3

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,000 /இரவுக்கு

18 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Sirimal home rest in Karapitiya
Sirimal home rest in Karapitiya

படுக்கை: 6, குளியல்: 3

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,000 /இரவுக்கு

20 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Rooms @ Galle
Rooms @ Galle

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,000 /இரவுக்கு

21 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Full Villa with Boat Safari Bentota
Full Villa with Boat Safari Bentota

படுக்கை: 10+, குளியல்: 6

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 25,000 /இரவுக்கு

22 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday bungalow in Balapitiya
Holiday bungalow in Balapitiya

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 10,000 /இரவுக்கு

23 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday Rooms in galle
Holiday Rooms in galle

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,000 /இரவுக்கு

25 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday Resort Unawatuna Galle.
Holiday Resort Unawatuna Galle.

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,750 /இரவுக்கு

25 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Beachfront villa in Galle
Beachfront villa in Galle

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 15,000 /இரவுக்கு

28 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday Bungalow in Hikkaduwa
Holiday Bungalow in Hikkaduwa

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 25,000 /இரவுக்கு

29 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Galle Habaraduwa Nature Resort Polhena
Galle Habaraduwa Nature Resort Polhena

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 10,000 /இரவுக்கு

29 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday Bungalow in Galle
Holiday Bungalow in Galle

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 19,500 /இரவுக்கு

31 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Hikkaduwa beach front villa
Hikkaduwa beach front villa

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

31 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Rebeka Gardens Hotel & Reception Hall
Rebeka Gardens Hotel & Reception Hall

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,800 /இரவுக்கு

33 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Holiday Bungalow (Villa 45) Balapitiya
Holiday Bungalow (Villa 45) Balapitiya

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 30,000 /இரவுக்கு

33 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-காலி - Galle Camellia Villa & Private Rooms
Galle Camellia Villa & Private Rooms

படுக்கை: 3, குளியல்: 4

காலி, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 26,000 /இரவுக்கு

35 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்