வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

Model year

-

காட்டும் 1-25 of 45 விளம்பரங்கள்

காலி உள் கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - 2Ton Vibrate Roller
2Ton Vibrate Roller

அங்கத்துவம்காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 695,000

முதல் விளம்பரம்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - 30 Excavator
30 Excavator

அங்கத்துவம்காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,575,000

முதல் விளம்பரம்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - 30 Excavator
30 Excavator

அங்கத்துவம்காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,950,000

கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Excavator SK 45 Kobelco
Excavator SK 45 Kobelco

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,425,000

1 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Comotso PC 120 - 5
Comotso PC 120 - 5

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 4,500,000

1 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Fork lift
Fork lift

அங்கத்துவம்காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 775,000

1 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Loader
Loader

அங்கத்துவம்காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,475,000

2 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - 30 Excavator
30 Excavator

அங்கத்துவம்காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,575,000

2 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - 30 Excavator
30 Excavator

அங்கத்துவம்காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,800,000

2 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Skid Loader (Bobcat)
Skid Loader (Bobcat)

அங்கத்துவம்காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 975,000

2 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - 30 Excavator
30 Excavator

அங்கத்துவம்காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,575,000

2 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - 1 Ton Roller
1 Ton Roller

அங்கத்துவம்காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 495,000

2 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - 2Ton Vibrate Roller
2Ton Vibrate Roller

அங்கத்துவம்காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 695,000

2 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - JCB 3CX backhoe loader
JCB 3CX backhoe loader

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,800,000

4 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - JCB 3cx
JCB 3cx

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,450,000

4 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Excavator 312B CAT
Excavator 312B CAT

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 4,700,000

5 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - 428 D Caterpillar backhoe loader
428 D Caterpillar backhoe loader

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,850,000

6 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - JCB Loader Reg- 2003
JCB Loader Reg- 2003

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,400,000

7 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Pc 35 Excavator
Pc 35 Excavator

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,800,000

8 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - JCB Power Ship
JCB Power Ship

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 3,975,000

8 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Komatsu PC-30-6
Komatsu PC-30-6

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 1,650,000

15 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Komatsu PC 120/5 Excavator
Komatsu PC 120/5 Excavator

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 2,975,000

15 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Komatsu pc/6E Excavator
Komatsu pc/6E Excavator

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 5,375,000

15 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - JCB Project 12 For Sale In Galle
JCB Project 12 For Sale In Galle

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 3,150,000

16 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Komatsu PC 70
Komatsu PC 70

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 530,000

17 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Isuzu BOOMTRUCK 2008
Isuzu BOOMTRUCK 2008

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 6,500,000

23 நாள்
கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்-காலி - Kubota RT 140
Kubota RT 140

காலி, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்ட்டர்கள்

ரூ 400,000

23 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்