காட்டும் 1-25 of 44 விளம்பரங்கள்

காலி உள் பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Kurudu plants
Kurudu plants

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 16

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Siam Waterlily
Siam Waterlily

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,000

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - ඇල්බීසියා පැල
ඇල්බීසියා පැල

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 15

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Bird's Nest Fern
Bird's Nest Fern

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,500

3 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - පොල් පැල
පොල් පැල

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

8 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Bangkok Water Plants
Bangkok Water Plants

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 200

10 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Golden viechia
Golden viechia

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 3,500

11 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - කුරුදු පැළ
කුරුදු පැළ

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 20

14 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Bangkok water lily
Bangkok water lily

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

15 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Palms
Palms

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,000

17 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Cinnaman plants (kurudu pala)
Cinnaman plants (kurudu pala)

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 110

18 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Bangkok Manel
Bangkok Manel

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,000

18 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Aglonima
Aglonima

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

19 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Bangkok olu
Bangkok olu

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 12,000

20 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - මල්පැල විකිණීමට
මල්පැල විකිණීමට

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

20 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - ගම්මිරිස්
ගම්මිරිස්

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 750

20 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Jack Tree
Jack Tree

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 190,000

22 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Nedun tree
Nedun tree

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 70,000

23 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Red farm tree
Red farm tree

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 8,000

26 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - CINNAMON PLANTS
CINNAMON PLANTS

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

29 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Screw pine Plant
Screw pine Plant

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 900

29 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Tea Pela
Tea Pela

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 15

30 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Manel/olu
Manel/olu

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 600

30 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - NIL MANEL PALA
NIL MANEL PALA

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

30 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-காலி - Bangkok ඔීලු / මානෙල් පැල
Bangkok ඔීලු / මානෙල් පැල

காலி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 200

36 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்