காட்டும் 1-25 of 32 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Waiter(Stuart) - Romania(Europe)
Waiter(Stuart) - Romania(Europe)

Roshell Manpower Agency

ரூ 90,750 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Hotel Cook - Romania (Europe)
Hotel Cook - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

ரூ 247,500 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Hotel Cook - Romania (Europe)
Hotel Cook - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

ரூ 247,500 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Driver- Qatar
Driver- Qatar

AL AKEEM ENTERPRISES

ரூ 79,200 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Waiter(Stuart) - Romania(Europe)
Waiter(Stuart) - Romania(Europe)

Roshell Manpower Agency

ரூ 90,750 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

2 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Preschool Teacher - Dubai
Preschool Teacher - Dubai

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

7 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Wood Packing Helper - Romania (Europe)
Wood Packing Helper - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

ரூ 72,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

7 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - House Maid - Romania (Europe)
House Maid - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

ரூ 90,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

8 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Civil Engineer - Romania (Europe)
Civil Engineer - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

ரூ 240,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

8 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Hotel Operation Assistant - Dubai
Hotel Operation Assistant - Dubai

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

10 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Administration Executive - New Zealand
Administration Executive - New Zealand

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

15 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Administration Officer - Canada
Administration Officer - Canada

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

15 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Cabin Crews (Females Only) - Oman
Cabin Crews (Females Only) - Oman

ManpowerSriLanka.com

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

15 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Housekeeper - Romania (Europe)
Housekeeper - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

ரூ 72,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

15 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Electronic Company - Malaysia
Electronic Company - Malaysia

Aruna Travels

ரூ 50,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

16 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Machine Operator- Malaysia
Machine Operator- Malaysia

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

16 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Machine operators - Japan
Machine operators - Japan

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

22 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Care Giver - Japan
Care Giver - Japan

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

22 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Squat (Road) Roller - Romania (Europe)
Squat (Road) Roller - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

ரூ 120,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

23 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Staff Assistant - Japan
Staff Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

25 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Service Executive - New Zealand
Service Executive - New Zealand

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

25 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Production Assistant - Japan
Production Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

29 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Field Assistant - Japan
Field Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

29 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Factory Worker - Japan
Factory Worker - Japan

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

32 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Office Assistants - Japan
Office Assistants - Japan

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

33 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Service Executive - Canada
Service Executive - Canada

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

33 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Automobile Technician - New Zealand
Automobile Technician - New Zealand

TIO Global Visa Centre

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

34 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்