காட்டும் 1-25 of 46 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Digital led screens for rent
Digital led screens for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Professional DJ Services
Professional DJ Services

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 75,000

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Gem & Jewellery Photography Service..
Gem & Jewellery Photography Service..

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Hotel | Villa Photography Service
Hotel | Villa Photography Service

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event Photography
Event Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,997

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector & screen hire/Rent service
Projector & screen hire/Rent service

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Professional DJ Services
Professional DJ Services

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 75,000

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector rent service all occasions
Projector rent service all occasions

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,500

9 நாள்
Multimedia Projectors Renting Service

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector rent for all occasion
Projector rent for all occasion

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,500

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Alluminium Stage & Event Equipment Rent
Alluminium Stage & Event Equipment Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 125,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - JBL Sound Systems
JBL Sound Systems

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 7,500

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector rent HD best picture quality
Projector rent HD best picture quality

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 4,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Generators for Events
Generators for Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 18,000

15 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sound Lighting Led Walls
Sound Lighting Led Walls

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

15 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Stage Lighting Rent
Stage Lighting Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

15 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector hire service best quality
Projector hire service best quality

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

15 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector hire
Projector hire

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,500

16 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Indoor Outdoor led Digital screens
Indoor Outdoor led Digital screens

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

18 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Simpex video light for RENT
Simpex video light for RENT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 500

18 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Godox x1 trigger for RENT
Godox x1 trigger for RENT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 500

18 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Digital led screens for rent
Digital led screens for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

18 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Yongnuo Flash triggers
Yongnuo Flash triggers

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 750

18 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Video Tripod For RENT
Video Tripod For RENT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 500

18 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Multimedia Speaker for RENT
Multimedia Speaker for RENT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

18 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Beauty Dish for RENT
Beauty Dish for RENT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 500

18 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Godox TT520 II Flash for RENT
Godox TT520 II Flash for RENT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 750

18 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்