காட்டும் 1-25 of 43 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event Photography
Event Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,997

1 மணித்தியாளம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Professional DJ Services
Professional DJ Services

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 75,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Stages for Rent
Stages for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 75,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Digital Led Screens for Vehicles
Digital Led Screens for Vehicles

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 20,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sound Systems
Sound Systems

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 7,500

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Alluminium Stage & Event Equipment Rent
Alluminium Stage & Event Equipment Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 125,000

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - JBL Sound Systems
JBL Sound Systems

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 7,500

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Generators for Events
Generators for Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 18,000

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sound Lighting Led Walls
Sound Lighting Led Walls

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Stage Lighting Rent
Stage Lighting Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Yongnuo Flash Trigger for rent
Yongnuo Flash Trigger for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 750

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Studio Flash For rent
Studio Flash For rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Indoor Outdoor led Digital screens
Indoor Outdoor led Digital screens

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Fluid Head Video Tripod For rent
Fluid Head Video Tripod For rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 500

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Godox TT685C II Flash for rent
Godox TT685C II Flash for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,250

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Godox TT520 II Flash for rent
Godox TT520 II Flash for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 750

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - LED Video Light for rent
LED Video Light for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wireless Clip On Mic for rent
Wireless Clip On Mic for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Olan Multimedia Speaker for rent
Olan Multimedia Speaker for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Beauty dish for rent
Beauty dish for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 500

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Digital led screens for rent
Digital led screens for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Canon 60D camera for rent
Canon 60D camera for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - LED / LCD TVs for Rent
LED / LCD TVs for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,000

15 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Bouncers and Amusement Rides for Hire
Bouncers and Amusement Rides for Hire

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,500

22 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Karaoke systems for rent
Karaoke systems for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 15,000

24 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்