காட்டும் 1-25 of 63 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sound Lighting Led Walls
Sound Lighting Led Walls

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Rotating Display Table
Rotating Display Table

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 25,000

6 மணித்தியாளம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projectors And A/V Equipment
Projectors And A/V Equipment

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

2 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Canon 600D Camera for rent
Canon 600D Camera for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

3 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Popcorn and Candy Floss
Popcorn and Candy Floss

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,500

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Face Painting
Face Painting

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 4,500

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Trampoline for hire
Trampoline for hire

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Merry go round for hire
Merry go round for hire

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 15,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Bouncy Castles for Hire
Bouncy Castles for Hire

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,500

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Square Type Aluminium or Steel Stage
Square Type Aluminium or Steel Stage

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 150,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Ambiance Led Hall Lighting for Rent
Ambiance Led Hall Lighting for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 15,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Stage Lighting Rent
Stage Lighting Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event Photography
Event Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,997

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Professional Dj Services
Professional Dj Services

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 75,000

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Stages for Rent
Stages for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 75,000

13 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Digital Led Screens for Vehicles
Digital Led Screens for Vehicles

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 20,000

13 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Kids Play Items
Kids Play Items

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 25,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Alluminium Stage & Event Equipment Rent
Alluminium Stage & Event Equipment Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 125,000

17 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Jbl Sound Systems
Jbl Sound Systems

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 7,500

17 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Kids Inflatable Bouncer
Kids Inflatable Bouncer

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,500

19 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DSLR Mic for Rent
DSLR Mic for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

19 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Generators for Events
Generators for Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 18,000

20 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sound Lighting Led Walls
Sound Lighting Led Walls

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

20 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Bouncy Castles for school events
Bouncy Castles for school events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,500

20 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Yongnuo Flash Trigger for rent
Yongnuo Flash Trigger for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 750

21 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Studio Flash For rent
Studio Flash For rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

21 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்