வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 73 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு உள் மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Roof Profile Sheets
Roof Profile Sheets

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 135

முதல் விளம்பரம்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Quarry Dust for washing plants
Quarry Dust for washing plants

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 3,000

முதல் விளம்பரம்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Bricks ( Gadol)
Bricks ( Gadol)

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 11

மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Titanium Cut Cement
Titanium Cut Cement

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 180

1 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - CEMENT Block
CEMENT Block

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 45

1 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Metal and quarry dust
Metal and quarry dust

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 7,200

2 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Imported Pine Wood
Imported Pine Wood

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 135

2 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - කපරාරු වලි / Sand
කපරාරු වලි / Sand

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 44,000

4 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - River Sand
River Sand

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 15,900

4 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Water Proofing Paint
Water Proofing Paint

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 630

6 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Manual weight balance
Manual weight balance

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 12,000

6 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Plywood
Plywood

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,700

6 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Cardinal Floor Polish
Cardinal Floor Polish

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 400

7 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - PLYWOOD SHEET
PLYWOOD SHEET

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 650

9 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - MULTILAC PLATINUM SHIMMER
MULTILAC PLATINUM SHIMMER

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,610

11 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Dulux Enamel Paint
Dulux Enamel Paint

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,049

11 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Dulux Woodguard
Dulux Woodguard

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 2,350

12 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Dulux Pentalite
Dulux Pentalite

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 890

12 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Water Proofing Paints
Water Proofing Paints

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,090

18 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Multilac Water Proofing Sealer
Multilac Water Proofing Sealer

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 520

18 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Floor Tiles
Floor Tiles

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,200

18 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Gutters and Accessories
Gutters and Accessories

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 150

22 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Quarry Dust for washing plants
Quarry Dust for washing plants

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 3,000

22 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - High density fibre cement board
High density fibre cement board

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 2,500

22 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Rafters
Rafters

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 25,000

24 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Used GI Sheets (2300 Sheets)
Used GI Sheets (2300 Sheets)

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 640,000

25 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கொழும்பு - Bricks
Bricks

கொழும்பு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 21

26 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்