வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 79 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு உள் பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - කෙසෙල් පැල
කෙසෙල් පැල

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - BANANA PLANTS
BANANA PLANTS

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - නයි මිරිස් පැල
නයි මිරිස් පැල

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 10

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Birds Nest Plants
Birds Nest Plants

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,000

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - මානෙල් පැළ
මානෙල් පැළ

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

1 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Orchid Plants
Orchid Plants

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 375

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Pineapple Plants
Pineapple Plants

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 14

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Orchid
Orchid

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 80

3 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Denrobiam Orchids
Denrobiam Orchids

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 125,000

3 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Aloe Vera Plants
Aloe Vera Plants

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

4 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Ground Orchid
Ground Orchid

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 7,500

5 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Agarwood Plants
Agarwood Plants

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

7 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Evata plants
Evata plants

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 800

8 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - සරු අත මිටකට ඉගුරු වගාවක් අරභමුද
සරු අත මිටකට ඉගුරු වගාවක් අරභමුද

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 550

9 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Orchid plants
Orchid plants

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

9 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Fox Tail Palm Trees
Fox Tail Palm Trees

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 15,000

9 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Anthurium Nursery
Anthurium Nursery

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100,000

10 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Anthurium Mal Samaga Pala
Anthurium Mal Samaga Pala

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 650

10 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Lucky Plants(Money plants)
Lucky Plants(Money plants)

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

11 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - wisithuru mal gasak
wisithuru mal gasak

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 25,000

12 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Fresh flowers
Fresh flowers

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 15

12 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - අමතර ඉහල ප්‍රතිලාභ සදහා අතරු භෝග
අමතර ඉහල ප්‍රතිලාභ සදහා අතරු භෝග

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 200

12 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Red Palm Trees - Well built
Red Palm Trees - Well built

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 8,500

13 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Ground Orchids
Ground Orchids

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

15 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-கொழும்பு - Plants
Plants

கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 5,000

17 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்