காட்டும் 1-25 of 34 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Kitchen Helper cum Waiter - Kuwait
Kitchen Helper cum Waiter - Kuwait

ikman telemarketing

கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

4 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Light Driver - Qatar
Light Driver - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

6 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Duct Supervisor - Qatar
Duct Supervisor - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

6 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Duct Man - Qatar
Duct Man - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

6 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Mep Helper - Qatar
Mep Helper - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

6 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Scissor Lift Operator - Qatar
Scissor Lift Operator - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

6 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Insurance Underwriter - Maldives
Insurance Underwriter - Maldives

BaseOne Consultancy

ரூ 110,000 மாதத்துக்கு

கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

6 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - House Keeping Supervisors - KSA
House Keeping Supervisors - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

8 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Waiters - KSA
Waiters - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

8 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Vip Assistant (Female) - KSA
Vip Assistant (Female) - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

8 நாள்
Mobile Phone Technician - Maldives

WeFix

ரூ 100,000 மாதத்துக்கு

கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

14 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Chef - United Kingdom
Chef - United Kingdom

W C Migration (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

19 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Sales Executive - Malaysia
Sales Executive - Malaysia

W C Migration (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

19 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Engineer - Australia
Engineer - Australia

W C Migration (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

19 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Steward - Canada
Steward - Canada

W C Migration (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

19 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Steward - Chiang Mai, Thailand
Steward - Chiang Mai, Thailand

Sawatdee Travels

ரூ 97,500 மாதத்துக்கு

கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

27 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Tea Girl - Qatar
Tea Girl - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

40 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Electrical Engineer - KSA
Electrical Engineer - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

41 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Heavy Equipment Electrician - Ksa
Heavy Equipment Electrician - Ksa

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

41 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Loader Operator - KSA
Loader Operator - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

41 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Crane Operator - RT TADANO GR800 (Saudi Arabia)
Crane Operator - RT TADANO GR800 (Saudi Arabia)

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

41 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Assistant Mechanic - KSA
Assistant Mechanic - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

41 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - FORKLIFT OPERATOR ( 10T ) - KSA
FORKLIFT OPERATOR ( 10T ) - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

41 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Workshop Engineer - KSA
Workshop Engineer - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

41 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - JUKI Machine Operator- Malaysia
JUKI Machine Operator- Malaysia

Aruna Travels

ரூ 65,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

41 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்