காட்டும் 1-25 of 25 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Coffee Maker - Saudi Arabia
Coffee Maker - Saudi Arabia

ABRAR Group of Companies

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

8 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Baker - Saudi Arabia
Baker - Saudi Arabia

ABRAR Group of Companies

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

8 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Chef De Partie - Saudi Arabia
Chef De Partie - Saudi Arabia

ABRAR Group of Companies

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

8 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Pastry Chef - Saudi Arabia
Pastry Chef - Saudi Arabia

ABRAR Group of Companies

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

8 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - A/C Technician - Qatar
A/C Technician - Qatar

Rian Recruitment

ரூ 80,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

22 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Shift Manager - Qatar
Shift Manager - Qatar

Rian Recruitment

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

26 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Light Vehicle Driver - Qatar
Light Vehicle Driver - Qatar

ABRAR Group of Companies

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

27 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Laundry Press Man - Saudi Arabia
Laundry Press Man - Saudi Arabia

ABRAR Group of Companies

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

27 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Florist - Qatar
Florist - Qatar

Rian Recruitment

ரூ 90,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

29 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Waiter - Qatar
Waiter - Qatar

Rian Recruitment

ரூ 50,400 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

31 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Trailer Driver - Qatar
Trailer Driver - Qatar

Rian Recruitment

ரூ 126,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

31 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Wheel Loader Operator - Qatar
Wheel Loader Operator - Qatar

Rian Recruitment

ரூ 84,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

31 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Mobile Crane Operator - Qatar
Mobile Crane Operator - Qatar

Rian Recruitment

ரூ 147,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

31 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Security Guard - Qatar
Security Guard - Qatar

Rian Recruitment

ரூ 50,400 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

31 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Lifeguard - Qatar
Lifeguard - Qatar

Rian Recruitment

ரூ 71,400 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

32 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Baker - Kuwait
Baker - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

ரூ 88,400 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

36 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Cashier - Kuwait
Cashier - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

ரூ 91,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

37 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Waiter - Kuwait
Waiter - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

37 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Assistant Electrician - Dubai
Assistant Electrician - Dubai

Orient Link (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

38 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - AC Technician - Maldives
AC Technician - Maldives

Nips Lanka Pvt Ltd

ரூ 62,000 மாதத்துக்கு

கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

41 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - A/C Technician - Dubai
A/C Technician - Dubai

Retina Recruiting

ரூ 147,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

44 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Delivery Rider - Colombo 06
Delivery Rider - Colombo 06

Rian Recruitment

ரூ 60,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

56 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Commi Hot/Cold Kitchen - Saudi Arabia
Commi Hot/Cold Kitchen - Saudi Arabia

Rian Recruitment

ரூ 80,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

57 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Chef de Parties - Saudi Arabia
Chef de Parties - Saudi Arabia

Rian Recruitment

ரூ 120,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

57 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Head Chef - Saudi Arabia
Head Chef - Saudi Arabia

Rian Recruitment

ரூ 250,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

57 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்