வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 31 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் உயர் கல்வி

உயர் கல்வி-கொழும்பு - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 6,750

முதல் விளம்பரம்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Revit Architecture Course
Revit Architecture Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 13,000

முதல் விளம்பரம்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - CCNA v3 R&S in SINHALA or ENGLISH CISCO @ CISLANKA
CCNA v3 R&S in SINHALA or ENGLISH CISCO @ CISLANKA

கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 19,500

7 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Revit MEP
Revit MEP

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 18,500

16 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Revit Architecture Course
Revit Architecture Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 13,000

20 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 18,500

22 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Word Press Course
Word Press Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 7,500

22 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Digital Marketing
Digital Marketing

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 11,500

22 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Grab your HND and PGD in short time TO THE NEXT LEVEL
Grab your HND and PGD in short time TO THE NEXT LEVEL

கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 3,800

23 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Ms Project Primavera Course
Ms Project Primavera Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 8,500

29 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Video Editing Course
Video Editing Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 9,700

29 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Web Designing Course
Web Designing Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 7,750

29 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Software Engineering Course
Software Engineering Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 24,000

29 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Auto Cad (2018) 2D / 3D Course
Auto Cad (2018) 2D / 3D Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 14,250

29 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 6,750

29 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - SPSS Course
SPSS Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 9,500

37 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Google Sketch Up Course
Google Sketch Up Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 14,500

38 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - VB.NET Visual Basic / C# Programming
VB.NET Visual Basic / C# Programming

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 14,500

38 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Java Programming
Java Programming

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 14,500

38 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Android Programming Course
Android Programming Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 14,500

38 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - C / C++ Programming
C / C++ Programming

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 11,500

38 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Advance Excel Training (Macro Level)
Advance Excel Training (Macro Level)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 9,000

39 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Computer Networking Course
Computer Networking Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 9,500

40 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Sage Accounting Course
Sage Accounting Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 3,500

42 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Peach Tree Course
Peach Tree Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 3,500

42 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Solid Works Course
Solid Works Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 14,500

49 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - MS Office 2016
MS Office 2016

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 4,250

49 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்