வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 46 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் உயர் கல்வி

உயர் கல்வி-கொழும்பு - Childhood pathway education dip
Childhood pathway education dip

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 5,000

முதல் விளம்பரம்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Advanced Computerized Accounting Course
Advanced Computerized Accounting Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 7,500

முதல் விளம்பரம்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Graduate diploma of strategy leadership
Graduate diploma of strategy leadership

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 5,000

11 மணித்தியாளம்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Diploma of Nursing
Diploma of Nursing

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 5,000

11 மணித்தியாளம்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Diploma of Agribusiness Management
Diploma of Agribusiness Management

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 5,000

11 மணித்தியாளம்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Master of Business Administration
Master of Business Administration

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 5,000

12 மணித்தியாளம்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Bachelor of Branded Fashion Design
Bachelor of Branded Fashion Design

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 5,000

12 மணித்தியாளம்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - WordPress Course
WordPress Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 7,500

12 மணித்தியாளம்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Master of Design
Master of Design

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 5,000

12 மணித்தியாளம்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Facebook Marketing
Facebook Marketing

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 7,500

1 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 32,000

2 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Video Editing Course
Video Editing Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 9,700

4 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Web Designing Course
Web Designing Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 6,250

5 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Auto Cad 2D / 3D Course
Auto Cad 2D / 3D Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 12,500

5 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Ms Project Primavera Course
Ms Project Primavera Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 7,900

5 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 5,750

5 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Software Engineering
Software Engineering

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 24,000

5 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Master of BA Health Service Management
Master of BA Health Service Management

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 5,000

13 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Advanced Diploma in Network Security
Advanced Diploma in Network Security

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 5,000

13 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - VB.NET Visual Basic / C# Programming
VB.NET Visual Basic / C# Programming

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 11,500

14 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Google Sketchup
Google Sketchup

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 14,500

14 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Java Programming
Java Programming

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 11,500

14 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - C / C++ Programming
C / C++ Programming

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 11,500

14 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Android Programming Course
Android Programming Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 14,500

14 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - GAME DEVELOPMENT / TECHNOLOGY
GAME DEVELOPMENT / TECHNOLOGY

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 22,500

18 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - Diploma Networking Course
Diploma Networking Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 7,500

18 நாள்
உயர் கல்வி-கொழும்பு - MS Project 2016- Management Course
MS Project 2016- Management Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, உயர் கல்வி

ரூ 6,000

18 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்