காட்டும் 1-23 of 23 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 3 உள் வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Mobile Phone Technician - Qatar
Mobile Phone Technician - Qatar

J.F Travels & Agency

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

9 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - General Assistant - Saudi Arabia
General Assistant - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 52,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

33 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Bell Desk Assistant - Saudi Arabia
Bell Desk Assistant - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 65,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

33 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Ticketing Reservation Officer - Qatar
Ticketing Reservation Officer - Qatar

J.F Travels & Agency

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

37 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - House Keeping Assistant - Saudi Arabia
House Keeping Assistant - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 65,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

37 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Commis - Saudi Arabia
Commis - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 65,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

37 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Waiter - Saudi Arabia
Waiter - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 77,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

37 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Steward - Saudi Arabia
Steward - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 52,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

37 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Kitchen Supervisor - Saudi Arabia
Kitchen Supervisor - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 107,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

37 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Barman - Dubai
Barman - Dubai

J.F Travels & Agency

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

39 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Life Guard - Dubai
Life Guard - Dubai

J.F Travels & Agency

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

39 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Gym Assistant - Dubai
Gym Assistant - Dubai

J.F Travels & Agency

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

39 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Glass Cleaners - Dubai
Glass Cleaners - Dubai

J.F Travels & Agency

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

39 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Motor Bike Delivery Rider - Qatar
Motor Bike Delivery Rider - Qatar

Mayurran

ரூ 62,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

42 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Farm Worker- New Zealand
Farm Worker- New Zealand

Biz

ரூ 350,000 மாதத்துக்கு

கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

43 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Security Guard (Male) - KSA
Security Guard (Male) - KSA

Mayurran

ரூ 77,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

52 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Light Vehicle Driver - Qatar
Light Vehicle Driver - Qatar

Mayurran

ரூ 66,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

56 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Van Salesman - Qatar
Van Salesman - Qatar

Mayurran

ரூ 66,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

56 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Van Salesman - Saudi Arabia
Van Salesman - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 82,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

56 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Salesman Assistant - Saudi Arabia
Salesman Assistant - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 56,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

56 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Long Vehicle Driver - Saudi Arabia
Long Vehicle Driver - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 72,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

56 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Cook - Saudi Arabia
Cook - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 89,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

56 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Labour - Saudi Arabia
Labour - Saudi Arabia

Mayurran

ரூ 47,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

56 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்