காட்டும் 1-25 of 37 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 12 உள் வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Driver - Qatar
Driver - Qatar

York Lanka

ரூ 65,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

9 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Pastry Chef – Saudi Arabia
Pastry Chef – Saudi Arabia

York Lanka

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Bar Attendant – Saudi
Bar Attendant – Saudi

York Lanka

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Reception Supervisor – Saudi
Reception Supervisor – Saudi

York Lanka

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Waiters - Qatar
Waiters - Qatar

York Lanka

ரூ 59,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

12 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Office Boy – Qatar
Office Boy – Qatar

York Lanka

ரூ 63,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

12 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Waiters - Kuwait
Waiters - Kuwait

ManpowerSriLanka.com

ரூ 62,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

17 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Kuwaiti Food Chef - Kuwait
Kuwaiti Food Chef - Kuwait

ManpowerSriLanka.com

ரூ 130,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

17 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Breakfast Chefs - Kuwait
Breakfast Chefs - Kuwait

ManpowerSriLanka.com

ரூ 100,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

17 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Salad Chefs - Kuwait
Salad Chefs - Kuwait

ManpowerSriLanka.com

ரூ 130,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

17 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Continental Chef - Kuwait
Continental Chef - Kuwait

ManpowerSriLanka.com

ரூ 155,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

17 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Stewart Chefs - Kuwait
Stewart Chefs - Kuwait

ManpowerSriLanka.com

ரூ 100,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

17 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Pastry Chefs - Kuwait
Pastry Chefs - Kuwait

ManpowerSriLanka.com

ரூ 130,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

17 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Organic Farmer - Maldives
Organic Farmer - Maldives

ManpowerSriLanka.com

ரூ 91,800 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

18 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Vehicle Driver - Doha Qatar
Vehicle Driver - Doha Qatar

Reliance International Consult

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

22 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Office Boy – Dubai
Office Boy – Dubai

York Lanka

ரூ 50,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

23 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Cooks (Commis) - Saudi Arabia
Cooks (Commis) - Saudi Arabia

ManpowerSriLanka.com

ரூ 86,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

23 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - VIP Drivers - Kuwait
VIP Drivers - Kuwait

ManpowerSriLanka.com

ரூ 78,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

23 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Service Crews - Kuwait
Service Crews - Kuwait

ManpowerSriLanka.com

ரூ 75,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

23 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Delivery Driver - Kuwait
Delivery Driver - Kuwait

ManpowerSriLanka.com

ரூ 91,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

23 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Delivery Rider - Qatar
Delivery Rider - Qatar

York Lanka

ரூ 55,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

24 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Cleaner - Dubai
Cleaner - Dubai

York Lanka

ரூ 50,400 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

25 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Laundry Man - Qatar
Laundry Man - Qatar

York Lanka

ரூ 51,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

28 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Coffee Maker - Qatar
Coffee Maker - Qatar

York Lanka

ரூ 51,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

28 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Taxi Driver – Dubai
Taxi Driver – Dubai

York Lanka

ரூ 170,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

28 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்