வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 104 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 10 உள் வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Waiter Cum Cashier - Oman
Waiter Cum Cashier - Oman

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Waiter - Oman
Waiter - Oman

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Marketing Executive - Oman
Marketing Executive - Oman

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Sea Food Chef - Oman
Sea Food Chef - Oman

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Electrician - Oman
Electrician - Oman

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - German Car Auto Mechanic - Oman
German Car Auto Mechanic - Oman

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Tailoring (Embroidery) - Oman
Tailoring (Embroidery) - Oman

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Tailor - Oman
Tailor - Oman

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Tailor (Master cutting, Stitching) - Oman
Tailor (Master cutting, Stitching) - Oman

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Tailor (stitching) - Oman
Tailor (stitching) - Oman

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Salesman - Saudi Arabia
Salesman - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
House Driver - Saudi

Netex Center

ரூ 85,737 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

2 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Airport Cleaner - Qatar
Airport Cleaner - Qatar

Netex Center

ரூ 58,829 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

3 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Waiter - Romania
Waiter - Romania

Netex Center

ரூ 124,957 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

3 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Taxi Driver - Malta
Taxi Driver - Malta

Netex Center

ரூ 161,650 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

3 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Motorcycle Rider - Dubai
Motorcycle Rider - Dubai

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

3 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Cook - Libya
Cook - Libya

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

5 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Soil Graph Drivers - Libya
Soil Graph Drivers - Libya

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

5 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Concrete Mixer Operator - Libya
Concrete Mixer Operator - Libya

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

5 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Ready Mix Lab Technician - Libya
Ready Mix Lab Technician - Libya

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

5 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Excavator Operator - Libya
Excavator Operator - Libya

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

5 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Truck Drivers - Libya
Truck Drivers - Libya

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

5 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Concrete Pump Operator - Libya
Concrete Pump Operator - Libya

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

5 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - General Helper - Libya
General Helper - Libya

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

5 நாட்கள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கொழும்பு - Kitchen Commi - Saudi Arabia
Kitchen Commi - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

6 நாட்கள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்