காட்டும் 1-25 of 55 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 10 உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Clip-on Wireless Microphones for Rent
Clip-on Wireless Microphones for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Original Wireless Microphone for Rent
Original Wireless Microphone for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector for Rent
Projector for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Multimedia Projector for Rent
Multimedia Projector for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,500

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Cake Orders
Wedding Cake Orders

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 35

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector for rent on Contract Basis
Projector for rent on Contract Basis

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

2 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector Rent
Projector Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Face painting for kids/Adult
Face painting for kids/Adult

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,750

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Onements & jars hire
Onements & jars hire

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Photography
Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 7,500

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Water ball
Water ball

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,000

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - SOUND SYSTEM
SOUND SYSTEM

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 4,000

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - CHOCLATE FOUNTAIN HIRE
CHOCLATE FOUNTAIN HIRE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,500

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Welcome / Theme coutout
Welcome / Theme coutout

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,200

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - POTATO TWIST
POTATO TWIST

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 7,500

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Party Item Decoration
Party Item Decoration

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - HD TV Screens for Rent
HD TV Screens for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Light Decors and Lighting
Light Decors and Lighting

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - MAGIC SHOW
MAGIC SHOW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 7,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Marquee & Furniture hire
Marquee & Furniture hire

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,500

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - MERRY GO ROUNDS, TRAIN RIDES
MERRY GO ROUNDS, TRAIN RIDES

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Professional photography
Professional photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Corporate Photography
Corporate Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Birthday photography
Birthday photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event Photography
Event Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Playstation 4 PS4 for Rent
Playstation 4 PS4 for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,500

29 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Photography Service
Photography Service

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,800

29 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்