காட்டும் 1-25 of 31 விளம்பரங்கள்

பத்தரமுல்ல உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Podium rent
Podium rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,500

21 மணித்தியாளம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event Photography
Event Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 4,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Cakes
Cakes

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector screen rent
Projector screen rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 500

13 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector rent
Projector rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,500

13 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Mic rent
Mic rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 400

13 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sounds Rent
Sounds Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,500

13 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding pre shoot playing
Wedding pre shoot playing

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

24 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Hut for rent
Hut for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,500

24 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Mic wireless for rent
Mic wireless for rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 700

26 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Light rent
Light rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 600

26 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DJ service
DJ service

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,500

26 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector screen rent
Projector screen rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 500

26 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector rent
Projector rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,500

26 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sound rent
Sound rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,500

26 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Mic rent
Mic rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

26 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - 'Finding Nemo' themed birthday Setup
'Finding Nemo' themed birthday Setup

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 70,000

44 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector rent (short throw)
Projector rent (short throw)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,800

49 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - HDMI cable
HDMI cable

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,000

52 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Portable Sound System For Rent
Portable Sound System For Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,500

52 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Professional DJ service
Professional DJ service

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 16,500

53 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Mic rent
Mic rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 400

53 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector + Screen rent
Projector + Screen rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,500

54 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Light rent
Light rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 600

54 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DJ for wedding
DJ for wedding

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,500

54 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்