காட்டும் 1-25 of 26 விளம்பரங்கள்

அனுராதபுரம் உள் விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - KUBOTA Harvester Machine DC68G
KUBOTA Harvester Machine DC68G

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,150,000

1 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - jhon dear tactor
jhon dear tactor

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,600,000

3 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - KUBOTA DC70
KUBOTA DC70

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,100,000

3 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Agrotech 220
Agrotech 220

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 535,000

4 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - New Holland
New Holland

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,525,000

7 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Aswanu neleme yantraya (buthaya)
Aswanu neleme yantraya (buthaya)

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 3,700,000

8 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - brounce crop master 2016
brounce crop master 2016

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,500,000

10 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Harvester
Harvester

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 450,000

14 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Kubota Combine Harvester DC 68
Kubota Combine Harvester DC 68

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,075,000

16 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - CLAAS
CLAAS

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 550,000

18 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - K700 engine water pumps
K700 engine water pumps

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 45,000

20 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Kubota Harvester AX85
Kubota Harvester AX85

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,100,000

25 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Kubota DC68
Kubota DC68

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,300,000

26 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Agro dsl 880
Agro dsl 880

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,600,000

26 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Kubota DC-68G
Kubota DC-68G

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,550,000

27 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - KUBOTA HARVESTER - 68G
KUBOTA HARVESTER - 68G

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,000,000

29 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Rotery
Rotery

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 110,000

31 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Mahindra /Harvest Machine
Mahindra /Harvest Machine

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,250,000

32 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Harvester
Harvester

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 675,000

33 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Claas crop tiger 30 ,wheel
Claas crop tiger 30 ,wheel

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,300,000

36 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Agrotech tsunami
Agrotech tsunami

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 200,000

36 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - KUBOTA DC70
KUBOTA DC70

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 4,300,000

41 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - mobta
mobta

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 450,000

42 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Combine harvester
Combine harvester

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,650,000

44 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-அனுராதபுரம் - Cultivator machine
Cultivator machine

அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 67,000

46 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்