දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Solar heating
Solar heating

ගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 49,999

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 12KW SOLAR SYSTEM (1100-1400 UNITS)
12KW SOLAR SYSTEM (1100-1400 UNITS)

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,750,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Solar Off-Grid System for Security Post
Solar Off-Grid System for Security Post

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 18,000

දින 10
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 2KW SOLAR SYSTEM (200 - 240 UNITS)
2KW SOLAR SYSTEM (200 - 240 UNITS)

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 485,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 10KW SOLAR SYSTEM (1000-1200 UNITS)
10KW SOLAR SYSTEM (1000-1200 UNITS)

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,675,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 8KW SOLAR SYSTEM (700-900 UNITS)
8KW SOLAR SYSTEM (700-900 UNITS)

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,375,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 5KW SOLAR SYSTEM (500-600 UNITS)
5KW SOLAR SYSTEM (500-600 UNITS)

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 985,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 3KW SOLAR SYSTEM (300-360 UNITS)
3KW SOLAR SYSTEM (300-360 UNITS)

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 685,000

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - HITECH GENERATOR EY 3000
HITECH GENERATOR EY 3000

ගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 35,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Brand new condition generator.
Brand new condition generator.

ගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 165,000

දින 43

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!