දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

තඹුත්තේගම හි වාහන

මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Micro Kyron 200 XDI 2009
Micro Kyron 200 XDI 2009

90,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 3,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan vanette 1990
Nissan vanette 1990

135,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Atlas 2000
Nissan Atlas 2000

68,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 4
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Hilux 2007
Toyota Hilux 2007

120,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 5,950,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan CARAVAN HIGH ROOF 1997
Nissan CARAVAN HIGH ROOF 1997

225,229 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,400,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Clipper 2014
Nissan Clipper 2014

46,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 7
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Micro Panda Cross 2015
Micro Panda Cross 2015

10,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,050,000

දින 8
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Hilux Vigo 2007
Toyota Hilux Vigo 2007

105,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 6,050,000

දින 8
පාපැදි-අනුරාධපුර - Papadi
Papadi

අනුරාධපුර, පාපැදි

රු 10,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi Canter 2007
Mitsubishi Canter 2007

147,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha TW 2011
Yamaha TW 2011

35,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 13
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-අනුරාධපුර - Isuzu Br
Isuzu Br

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota kdh 205 2007
Toyota kdh 205 2007

180,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Caravan TD27 1995
Nissan Caravan TD27 1995

500,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 22
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-අනුරාධපුර - Toyota Van Seat | Japan Set
Toyota Van Seat | Japan Set

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 55,000

දින 23
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Nissan Pulsar 1999
Nissan Pulsar 1999

214,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,850,000

දින 23
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Nissan Sunny FB15 1999
Nissan Sunny FB15 1999

140,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,275,000

දින 27
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Ford Laser Mazda 1997
Ford Laser Mazda 1997

150,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,350,000

දින 27
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-අනුරාධපුර - Isuzu rim
Isuzu rim

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Ashok Leyland turbo white 2016
Ashok Leyland turbo white 2016

175,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

දින 29
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Nissan Sunny Ex-Saloon FB15 1999
Nissan Sunny Ex-Saloon FB15 1999

120,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,400,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tafe Tractor
Tafe Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 30
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-අනුරාධපුර - 4JJ1 engine
4JJ1 engine

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 30,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda AX1 Box 2007
Honda AX1 Box 2007

39,900 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata 709 2012
Tata 709 2012

52,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!