දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - REVIT CLASS
REVIT CLASS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 4
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - WHARF ACADEMY
WHARF ACADEMY

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 5
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - LAPTOP REPAIR COURSE
LAPTOP REPAIR COURSE

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 5,000

දින 8
උසස් ජ්‍යොතිෂ පන්තිය

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 2,400

දින 13
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Revit software (company Visit) training
Revit software (company Visit) training

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 15
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - AutoCAD 2018-company visit
AutoCAD 2018-company visit

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 18
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Mobile Phone Repair Course
Mobile Phone Repair Course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 11,990

දින 19
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Driving Lessons
Driving Lessons

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 700

දින 22
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Self-Employment Workshop in Nugegoda
Self-Employment Workshop in Nugegoda

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

දින 34
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Wharf Training
Wharf Training

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,500

දින 52
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Screen Printing Course
Screen Printing Course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 8,000

දින 54
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,500

දින 59
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - CCTV Technician Course
CCTV Technician Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 9,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!