දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Screen Printing Class
Screen Printing Class

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 8,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Typewriting Classes

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

දින 8
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - YESS ACADEMY - Dehiwala
YESS ACADEMY - Dehiwala

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 60,000

දින 20
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Laptop repair course
Laptop repair course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 5,000

දින 20
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Laptop Repair Course Professional
Laptop Repair Course Professional

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

ගිවිසගත හැකි මිල

දින 34
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Screen Printing Class
Screen Printing Class

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 8,000

දින 40
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Home visit Web Design Lessons
Home visit Web Design Lessons

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1,300

දින 42
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - GEM CUTTING & POLISHING COURSES
GEM CUTTING & POLISHING COURSES

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 30,000

දින 43
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Screen Printing
Screen Printing

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 6,000

දින 45
Mobile phone Repairing Practical course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1,500

දින 46
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Saloon Training
Saloon Training

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 46
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Computer Hardware Course
Computer Hardware Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 50
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Tv Repair course
Tv Repair course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1,000

දින 51
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,500

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!