මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කෙටුම්පත්කරුවරුවන් රැකියා අවස්ථා | ශ්‍රී ලංකාව

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි