මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පුද්ගලික රියදුරු රැකියා අවස්ථා | ශ්‍රී ලංකාව

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි