මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාකරු රැකියා අවස්ථා | ශ්‍රී ලංකාව

දැන්විම් 533 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි