දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - DENYO 20KVA Generator DCA20SPK2
DENYO 20KVA Generator DCA20SPK2

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 797,640

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - DENYO 45KVA Generator DCA45ESH
DENYO 45KVA Generator DCA45ESH

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,550,000

දින 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar PV Electricity
Solar PV Electricity

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 288,000

දින 13
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - DENYO 2.4KVA Generator GA2605-u2
DENYO 2.4KVA Generator GA2605-u2

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 73,900

දින 17
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - DENYO 150KVA Generator DCA150SPH
DENYO 150KVA Generator DCA150SPH

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,750,000

දින 18
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - DENYO 45KVA Generator DCA45SPH
DENYO 45KVA Generator DCA45SPH

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,480,000

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - DENYO Diesel Engine Welder 300A
DENYO Diesel Engine Welder 300A

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 498,000

දින 45
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Yammer Balloon light & Diesel Generator
Yammer Balloon light & Diesel Generator

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 330,000

දින 45

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!