දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - සරු සැර පොල් වගාවක් ඔබටත්
සරු සැර පොල් වගාවක් ඔබටත්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - පොල් ගස්
පොල් ගස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර
නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - තේක්ක ගස්
තේක්ක ගස්

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50,000

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - NUGA PLANTS
NUGA PLANTS

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Palm Trees
Coconut Palm Trees

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Imported Orchid Plants
Imported Orchid Plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Ground orchids
Ground orchids

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - ඔකිඩි පැල සමග නෙටි හවුස් එක
ඔකිඩි පැල සමග නෙටි හවුස් එක

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60,000

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Pineapple Plants
Pineapple Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium
Anthurium

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කරපිංචා තොග
කරපිංචා තොග

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium Plants
Anthurium Plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 800

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - FOXTAIL PLANTS
FOXTAIL PLANTS

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කාබනික ලෙමන් වගාවෙන් ඉසුරුමත් හෙටක්
කාබනික ලෙමන් වගාවෙන් ඉසුරුමත් හෙටක්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 220

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Apple pera wagawa
Apple pera wagawa

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - දෙහි පැල
දෙහි පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Australian Naran පැළ
Australian Naran පැළ

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Orchid Flowers
Orchid Flowers

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 6

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - පොල් සමග කාබනික අතුරු භෝග
පොල් සමග කාබනික අතුරු භෝග

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Orchid Plants (bottle)
Orchid Plants (bottle)

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,050

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!