දැන්විම් 273 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Piliyandala
House for Sale - Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 19,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Piliyandala
House for Sale Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Bokundara
House for sale in Bokundara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 3,800,000

විනාඩි 40
නිවාස-කොළඹ - New House for Sale in Piliyandala
New House for Sale in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,800,000

නිවාස-කොළඹ - New House for sale in Piliyandala
New House for sale in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 13,600,000

නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Piliyandala
House for Sale - Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 19,900,000

නිවාස-කොළඹ - House for Sale in CT Gardens Piliyandala
House for Sale in CT Gardens Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for Sale Piliyandala
House for Sale Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in piliyandala
House for sale in piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Piliyandala
House for Sale in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,950,000

නිවාස-කොළඹ - Brand new house piliyandala
Brand new house piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Story House For Sale In Piliyandala
Two Story House For Sale In Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 5BR House for Sale Piliyandala
5BR House for Sale Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kahathuduwa
House for Sale in Kahathuduwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - LUXURY ARCHITECT DESIGN HOUSE IN COLOMBO
LUXURY ARCHITECT DESIGN HOUSE IN COLOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Story Houe in Piliyandala
2 Story Houe in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,900,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Storey 5BR House for Sale in Bokundara
2 Storey 5BR House for Sale in Bokundara

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN PILIYANDLA
HOUSE FOR SALE IN PILIYANDLA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House New For Sale - Piliyandala
House New For Sale - Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House New Tow Story for Sale Piliyandala
House New Tow Story for Sale Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - New Tow Story House for Sale in - Piliyandala
New Tow Story House for Sale in - Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,200,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Piliyandala
House for Sale Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House B/new for Sale - Piliyandala
House B/new for Sale - Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Residential property in boralgamuwa
Residential property in boralgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - NSB || House in Piliyandala
NSB || House in Piliyandala

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 33,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House B/new Two Story for Sale - Piliyandala
House B/new Two Story for Sale - Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House B/new Two story for sale -piliyandala
House B/new Two story for sale -piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!