දැන්විම් 248 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand new house in Piliyandala
Brand new house in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Luxury House For Sale In Piliyandala
Luxury House For Sale In Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 41,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - Brand new house Piliyandala
Brand new house Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

නිවාස-කොළඹ - Piliyandala - Two Storey House for sale
Piliyandala - Two Storey House for sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 16,200,000

නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE (Two Story ) Piliyandala
HOUSE FOR SALE (Two Story ) Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

නිවාස-කොළඹ - Piliyandala | House Sale MCP 687
Piliyandala | House Sale MCP 687

කාමර: 5, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 150,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Piliyandala | House Sale MCP 566
Piliyandala | House Sale MCP 566

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - A luxury house in Piliyandala
A luxury house in Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - New House for sale Piliyandala
New House for sale Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 7, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Brand New House, Piliyandala
Brand New House, Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,800,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Piliyandala
Brand new house for sale in Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Brand new house in Piliyandala
Brand new house in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 58,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House New for sale Piliyandala
House New for sale Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Single Story House @ Piliyandala
Single Story House @ Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 5 Bed Rooms Luxury House in Piliyandala
5 Bed Rooms Luxury House in Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - New house for sale in Piliyandala
New house for sale in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,200,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale at Piliyandala.
House for sale at Piliyandala.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Luxury House In Piliyandala Town
Luxury House In Piliyandala Town

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 41,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Brand new house in Piliyandala
Brand new house in Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Piliyandala
House For Sale In Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale Piliyandala
Luxury house for sale Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House New tow story for sale piliyandala
House New tow story for sale piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!