දැන්විම් 328 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House in Piliyandala
House in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Land with house for sale in Piliyandala
Land with house for sale in Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 3,500,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Piliyandala
House For Sale In Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,700,000

නිවාස-කොළඹ - Brand New house for sale Piliyandala
Brand New house for sale Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House For Sale - Piliyandala
2 Story House For Sale - Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - Piliyandala new tow story house for sale
Piliyandala new tow story house for sale

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

පැය 8
නිවාස-කොළඹ - House New Two story for sale piliyandala
House New Two story for sale piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New House for sale - Piliyandala
New House for sale - Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New house for Sale in - Piliyandala
New house for Sale in - Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New House for sale in / Piliyandala
New House for sale in / Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House in Piliyandala
Brand New House in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

නිවාස-කොළඹ - Two Story House in Piliyandala
Two Story House in Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 14,600,000

නිවාස-කොළඹ - 2 story House for sale Piliyandala
2 story House for sale Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New for sale House piliyandala
Brand New for sale House piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House New for sale in Piliyandala
House New for sale in Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Piliyandala.
House for Sale in Piliyandala.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale Piliyandala
House for sale Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,600,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Piliyandala
House For Sale In Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Piliyandala
House for sale - Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Piliyandala
House for Sale in Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Piliyandala
House for sale - Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Complete House Sale in Piliyandala.
Complete House Sale in Piliyandala.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 2 story Houe in piliyandala gonamaditta
2 story Houe in piliyandala gonamaditta

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!