මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

නුවරඑලිය හිදී කෙටිකාලීන නිවාඩු නිකේතන කුලියට දීමට

දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි