මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කෙටි කාලීන නිවාඩු නිකේතන කුලියට දීම සඳහා | නුවරඑළිය නගරය

දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි